0
ติวโจทย์เตรียมสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เตรียมสอบประจำภาค เก็งข้อสอบครบทุกบท 780 พร้อมเฉลย
หนังสือ118.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบฝึกหัดที่สำคัญหลากหลายรูปแบบวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท และมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พระพุทธ / ศาสนาของเรา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พระธรรม / เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พระสงฆ์ / แบบอย่างที่ดี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ชาวพุทธที่ดี / การปฏิบัติตนดี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 พลเมืองดีของชาติ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เศรษฐศาสตร์ใกล้ตัว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 วัน เวลา และเหตุการณ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 บุคคลสำคัญของชาติไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 สิ่งแวดล้อมของชุมชน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167886138 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 187 x 260 x 8 มม.
น้ำหนัก: 295 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นิพนธ์, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน