0
ติวโจทย์เตรียมสอบ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.2
เก็งข้อสอบครบทุกบทกว่า 650 ข้อ ครบทั้ง 5 สาระวิชา พร้อมเฉลย
หนังสือ80.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญวิชาสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาของเรา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 คนดีของชุมชน (วิถีชีวิตของคนไทย)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เศรษฐศาสตร์น่ารู้ (รู้จักออม รู้จักใช้)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ภูมิศาสตร์น่ารู้ (สิ่งแวดล้อม)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ประวัติศาสตร์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167093765 (ปกอ่อน) 116 หน้า
ขนาด: 183 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 250 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นิพนธ์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน