0
ติวโจทย์เตรียมสอบ NT ป.3 แนวใหม่
แบบทดสอบแนวใหม่พร้อมเฉลย ประกอบด้วย 3 ส่วน ความสามารถด้านคำนวณ ความสามารถด้านเหตุผล และความสามารถด้านภาษา
หนังสือ95.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ติวโจทย์เตรียมสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แนวใหม่" เล่มนี้ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือแบบทดสอบความสามารถด้านคำนวณ แบบทดสอบความสามารถด้านเหตุผล และแบบทดสอบความสามารถด้านการอ่านจับใจความ แต่ละแบบทดสอบ มีจำนวน 8 ชุด ชุดละ 30 ข้อ ซึ่งมีประโยชน์สำหรับนักเรียนที่ใช้ทบทวนและเพิ่มเติมความรู้ให้มากขึ้น เป็นแนวแบบทดสอบที่เปลี่ยนระบบการสอบ NT ใหม่ทั้งหมดของเนื้อหาสาระตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เพื่อให้นักเรียนได้ทราบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเตรียมตัวสอบมากขึ้น

สารบัญ

- แบบทดสอบ ความสามารถด้านคำนวณ ชุดที่ 1-5
- เฉลยแบบทดสอบ ความสามารถด้านคำนวณ ชุดที่ 1-5

- แบบทดสอบ ความสามารถด้านเหตุผล ชุดที่ 1-5
- เฉลยแบบทดสอบ ความสามารถด้านเหตุผล ชุดที่ 1-5

- แบบทดสอบ ความสามารถด้านภาษา ชุดที่ 1-5
- เฉลยแบบทดสอบ ความสามารถด้านภาษา ชุดที่ 1-5

แบบทดสอบเพิ่มเติม
- แบบทดสอบ ความสามารถด้านคำนวณ ชุดที่ 6-8
- เฉลยแบบทดสอบ ความสามารถด้านคำนวณ ชุดที่ 6-8

- แบบทดสอบ ความสามารถด้านเหตุผล ชุดที่ 6-8
- เฉลยแบบทดสอบ ความสามารถด้านเหตุผล ชุดที่ 6-8

- แบบทดสอบ ความสามารถด้านภาษา ชุดที่ 6-8
- เฉลยแบบทดสอบ ความสามารถด้านภาษา ชุดที่ -6-8

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162373312 (ปกอ่อน) 204 หน้า
ขนาด: 185 x 259 x 10 มม.
น้ำหนัก: 380 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน