0
ติวโจทย์ ภาษาอังกฤษ Genius English Test ม.1
ยึดหนังสือหลายเล่ม แบบฝึกหัดหลายรูปแบบ ทั้งง่าย ปากกลาง และยาก เฉลยพร้อมเหตุผลอธิบาย
หนังสือ80.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบฝึกหัดที่สำคัญหลากหลายรูปแบบวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท พร้อมเฉลยชัดเจน เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

Bin 1 : Nouns
Bin 2 : Articles
Bin 3 : Pronouns
Bin 4 : Quantity Words
Bin 5 : Wh - Words
Bin 6 : There + V.to be
Bin 7 : Commands and Polite Requests
Bin 8 : Adjectives / Adverbs
Bin 9 : Verb to be / Verd to do / Verb to have
Bin 10 : Prepositions
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167093437 (ปกอ่อน) 128 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 8 มม.
น้ำหนัก: 275 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นิพนธ์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2012
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน