0
ตีแตกวิทยาศาสตร์ ม.3
สรุปเนื้อหาที่เข้าใจง่าย แนวข้อสอบพร้อมเฉลย แต่ละบทอย่างละเอียด เตรียมตัวสอบเพื่อให้ได้คะแนนสูงสุด เตรียมสอบเข้า ม.4
หนังสือ151.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่มือสรุปเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.3 ตามหลักสูตร พ.ศ. 2551 ครบถ้วนทุกบท มีแนวข้อสอบแต่ละบทพร้อมเฉลย เพื่อใช้เตรียมตัวสอบกลางภาค สอบปลายภาค สอบ O-NET และสอบเข้าม.4 ได้อย่างมั่นใจ

สารบัญ

ม.3 เล่ม 1
บทที่ 1 พลลิเมอร์ เซรามิกส์และวัสดุผสม
บทที่ 2 แรงและการเคลื่อนที่
บทที่ 3 งานและพลังงาน
บทที่ 4 พลังงานไฟฟ้า

ม.3 เล่ม 2
บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
บทที่ 2 ดวงดาวบนท้องฟ้า
บทที่ 3 เทคโนโลยีอวกาศ
บทที่ 4 ระบบนิเวศ
บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162017445 (ปกอ่อน) 212 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 11 มม.
น้ำหนัก: 385 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน