0
ตีแตก วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 1-2
ประกอบด้วย สรุปเนื้อหาที่เข้าใจง่าย แนวข้อสอบพร้อมเฉลย แต่ละบทอย่างละเอียด เตรียมตัวสอบเพื่อให้ได้คะแนนสูงสุด
หนังสือ170.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ตีแตก วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 1-2" เล่มนี้ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ สารละลาย ร่างกายของมนุษย์ การเคลื่อนที่และแรง งานและพลังงาน การแยกสารและการนำไปใช้ โลกและการเปลี่ยนแปลง และทรัพยากรพลังงาน พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบทและแนวข้อสอบในแต่ละเรื่องไว้ใช้ทบทวนพร้อมเฉลย ใช้ประกอบการเรียนในชั้น หรือเตรียมตัวสอบปลายภาค หรือใช้ทบทวนเตรียมสอบ O-NET และสอบเข้า ม.4

สารบัญ

ม.2 เล่ม 1
- หน่วยที่ 1 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
- หน่วยที่ 2 สารละลาย
- หน่วยที่ 3 ร่างกายของมนุษย์
- หน่วยที่ 4 การเคลื่อนที่และแรง

ม.2 เล่ม 2
- หน่วยที่ 5 งานและพลังงาน
- หน่วยที่ 6 การแยกสารและการนำไปใช้
- หน่วยที่ 7 โลกและการเปลี่ยนแปลง
- หน่วยที่ 8 ทรัพยากรพลังงาน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162018398 (ปกอ่อน) 232 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 11 มม.
น้ำหนัก: 420 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน