0
ตื่นตาธรรมชาติมหัศจรรย์ : ชุด Nanmeebooks ชวนเปิดโลกความรอบรู้ด้วยสารานุกรมภาพสำหรับเด็ก (ปกแข็ง)
สารานุกรมเสริมความรู้สำหรับวัยประถมศึกษา แผ่นดิน ผืนน้ำ ลมฟ้าอากาศ อวกาศ สาหร่าย เห็ดรา และพืช สัตว์ ชีวนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ธรรมชาติ พร้อมภาพประกอบ 4 สีสวยงาม กระตุ้นจินตนาการให้กว้างไกล
หนังสือ375.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สารานุกรมเสริมความรู้ที่ช่วยเสริมสร้างความรอบรู้เรื่องธรรมชาติ 9 หัวข้อหลัก ประกอบด้วยแผ่นดิน ผืนน้ำ ลมฟ้าอากาศ อวกาศ สาหร่าย เห็ดรา และพืช สัตว์ ชีวนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ธรรมชาติ เนื้อหาถูกต้อง กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย และกระตุ้นจินตนาการด้วยภาพประกอบขนาดใหญ่ 4 สี สวยงาม ช่วยต่อยอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและปลูกฝังให้เด็กรักและหวงแหนธรรมชาติมากขึ้น อีกทั้งยังใช้เป็นพื้นฐานอ่านควบคู่กับบทเรียนทางวิทยาศาสตร์ได้ รวมถึงครูใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ได้อีกด้วย

สารบัญ

- แผ่นดิน
- ผืนน้ำ
- ลมฟ้าอากาศ
- อวกาศ
- สาหร่าย เห็ดรา และพืช
- สัตว์
- ชีวนิเวศ
- ทรัพยากรธรรมชาติ
- การอนุรักษ์ธรรมชาติ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160439454 (ปกแข็ง) 164 หน้า
ขนาด: 189 x 232 x 12 มม.
น้ำหนัก: 480 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
ชื่อเรื่องต้นฉบับL'encyclopedie de I'imagerie: La classe nature
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Fleurus Group
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน