0
ต่างเธอ ต่างฉัน เอ็นเนียแกรมสานสัมพันธ์
พร้อมบทแนะนำการปรับตัวให้เข้ากับบุคลิกภาพแบบ MBTI
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ต่างเธอ ต่างฉัน เอ็นเนียแกรมสานสัมพันธ์" เล่มนี้ โดดเด่นและแตกต่างจากเล่มอื่น ด้วยการนำเสนอที่สนุกอ่านง่าย แต่ก็คงไว้ซึ่งเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติ ส่วนสำคัญแบบแผนความสัมพันธ์ของคน "ลักษณ์" ต่าง ๆ ในแต่ละบทจะทำให้ผู้อ่านเกิดมุมมองใหม่ ๆ ต่อคนรอบข้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนสำคัญใกล้ชิดที่มักจะมีเรื่องขัดแย้งเดิม ๆ อยู่เสมอ คุณจะเริ่มเข้าใจว่า ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้น หลายครั้งไม่ได้เป็นปัญหาส่วนตัวระหว่างบุคคล แต่มักเกิดจากความแตกต่างพื้นฐานของคนในลักษณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีแรงจูงใจ ความเชื่อ และค่านิยมที่ไม่เหมือนกัน อันเป็นที่มาของความรู้สึกนึกคิดและการกระทำของคนแต่ละลักษณ์ที่ต่างกันไป มุมมองใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นนี้ จะทำให้เราเข้าใจผู้อื่นจากตัวตนของคนนั้น สิ่งที่ตามมาคือ เราจะเริ่มปรับเปลี่ยนท่าทีการปฏิบัติต่อเข้า ไปในทางสร้างสรรค์และเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น

สารบัญ

- เอ็นเนียแกรมกับความสัมพันธ์
- ลักษณ์ 1 คนสมบูรณ์แบบ
- ลักษณ์ 2 ผู้ช่วยเหลือ
- ลักษณ์ 3 ผู้ใฝ่สำเร็จ
- ลักษณ์ 4 คนโรแมนติก
- ลักษณ์ 5 นักสังเกตการณ์
- ลักษณ์ 6 นักปุจฉา
- ลักษณ์ 7 นักผจญภัย
- ลักษณ์ 8 ผู้ปกป้อง
- ลักษณ์ 9 นักประสานไมตรี
- การปรับตัวเข้าหากัน
- ลักษณ์ที่ดูคล้ายกัน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164830189 (ปกอ่อน) 229 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 15 มม.
น้ำหนัก: 295 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์โกมลคีมทอง, สนพ. มูลนิธิ
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
ชื่อเรื่องต้นฉบับAre You My Type, Am I Yours? : Relationships Made Easy through The Enneagram
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : HarperOne, an imprin HarperCollins Publishers
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน