0
ลด 10%
ต้นผักกับต้นหญ้า
คุณธรรมประจำเล่ม การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น พิเศษ! กิจกรรมสนุก ๆ ในเล่ม
นิทานและสื่อเสริมพัฒนาการ ลด 10%
อ่านต่อ
หนังสือ98.10 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "นิทานสองประสงค์ ชุดแฝงคุณธรรม เรื่อง ต้นผักกับต้นหญ้า" เล่มนี้ เป็นหนังสือนิทานภาพที่สอดแทรกคุณธรรม ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น นำเสนอในรูปแบบหนังสือมีหูจับและเข้าเล่มห่วงเกลียว ด้วยมีความประสงค์ให้หน้าคู่เป็นหน้าเนื้อเรื่อง สำหรับครูหรือผู้ปกครองอ่านเรื่องราวในนิทานให้เด็กฟัง พร้อมมีไกด์คำถามระหว่างการเล่า ส่วนหน้าคี่เป็นหน้ารูปภาพสีสันสดใส และคำศัพท์ง่าย ๆ สำหรับเด็ก ๆ ได้เรียนรู้จากภาพ และฝึกสะกดคำ ซึ่งอิงจากทฤษฎีการเรียนรู้แบบ Participatory Reading ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ นอกจากนี้ ท้ายเล่มยังมีกิจกรรมสนุก ๆ ซึ่งนิทานชุดนี้จะช่วยพัฒนาทักษะ 4C เตรียมความพร้อมเด็กในศตวรรษที่ 21 และเสริมสร้าง IQ, EQ, CQ, MQ, และ EF

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8811877320182 (ปกอ่อน) 24 หน้า
ขนาด: 209 x 301 x 12 มม.
น้ำหนัก: 180 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์I.S. Practical
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน