0
ต้นแบบเกษตรกรรม "อยู่ดี กินดี" ด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่
ชมต้นแบบ "ทฤษฎีใหม่" ณ วัดมงคลชัยพัฒนา แบบอย่างความสำเร็จการจัดสรรพื้นฐานทำการเกษตรผสมผสาน รวมเทคนิคจากเกษตรกรตัวอย่าง ลดต้นทุน-เพิ่มมูลค่าผลผลิต หลากหลายกิจกรรมเกษตกร พลิกชีวิตพื้นที่น้อยทำได้
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ ต้นแบบเกษตรกรม "อยู่ดี กินดี" ด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่ ฉบับนี้ อยากให้ผู้อ่านได้เห็นภาพที่หลากหลายของเกษตรกรต้นแบบที่ล้วนน้อมนำเกษตรทฤษฎีใหม่สู่การปฏิบัติที่มีรูปแบบเฉพาะตัว และล้วนประสบความสำเร็จตามบริบทของตนเอง จึงเหมาะอย่างยิ่งกับเกษตรกรหรือคนที่พอมีที่ทางและสนใจการทำเกษตรที่เรียกว่า "ทฤษฎีใหม่" แต่อาจยังจับต้นชนปลายไม่ถูกกว่า การทำเกษตรทฤษฎีใหม่คืออะไร ทำได้จริงหรือ และจะทำได้อย่างไร หนังสือเล่มนี้คือคู่มืออย่างดีที่จะเฉลยคำตอบของข้อสงสัยเหล่านั้นได้

สารบัญ

- "ทฤษฎีใหม่" แนวทางการจัดการน้ำและที่ดินอย่างยั่งยืน
- "สุพจน์ โคมณี" กับการเกษตรบนวิถี "ทฤษฎีใหม่" เริ่มต้นจากความเข้าใจ ต่อยอดสร้างรายได้อย่างมั่นคง
- "วัฒนา ใจซื่อ" ผู้ตอบโจทย์ความยั่งยืนของชีวิตด้วย "ทฤษฎีใหม่"
- ศูนย์เกษตรบ้านหนองสามพราน แหล่งเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ แห่งภาคตะวันตก
- "อัษฎางค์ สีหราช" ผู้ใหญ่แหลมแห่งเมืองพิชัย รวมกลุ่มชาวนาผลิตข้าว หลุดพ้นความยากจนด้วยทฤษฎีใหม่

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165306003 (ปกอ่อน) 116 หน้า
ขนาด: 167 x 238 x 6 มม.
น้ำหนัก: 245 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์แม่บ้าน, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน