0
ต้นแบบเด็กดี เด็กเก่ง พ่อแม่สร้างได้
แนวทางการวางบรรทัดฐานให้ลูกน้อย ให้เติบโตเป็นเด็กเก่งที่มีความประพฤติดี และมีความฉลาด IQ & EQ คุณสร้างให้ลูกได้
หนังสือ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอแนวทางการวางบรรทัดฐานให้ลูกน้อย ให้เติบโตเป็นเด็กเก่งที่มีความประพฤติดี และมีความฉลาด IQ & EQ ที่คุณสร้างให้ลูกได้ ด้วยการเป็นต้นแบบให้กับพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นการมีกิริยามารยาทที่ดี การมีน้ำใจ โอบอ้อมอารี การมีความมั่นใจในตนเอง การมีจิตอนุรักษ์ การควบคุมและกำจัดพฤติกรรมของ "เด็กดื้อ" และอื่น ๆ อีกมากมายที่คัดสรรมาอย่างดีแล้ว สิ่งเหล่านี้เป็นวิธีการที่ถูกต้องสำหรับการวางรูปแบบของพฤติกรรมและความคิดของเด็ก เป็นสิ่งสำคัญและมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ!

สารบัญ

- การควบคุมความโกรธของเด็ก
- การเอาชนะความกลัว
- การสอนเด็กให้รู้จักการแบ่งปัน
- เทคนิคการบริหารเงินสำหรับเด็ก
- วิธีสอนเด็กให้รักสัตว์
- เด็กและความซื่อสัตย์
- การเรียนรู้พฤติกรรมความรับผิดชอบ
- การสอนเด็กให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- ปรับพฤติกรรม สร้างเสริมนิสัย ต้นแบบของเด็กดี เด็กเก่ง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163203472 (ปกอ่อน) 192 หน้า
ขนาด: 139 x 207 x 11 มม.
น้ำหนัก: 225 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์กอแก้ว, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน