0
ต้นแบบและวิธีคิด ไร่นาสวนผสม 1 ไร่ ได้ 1 แสน (PDF)
แบบอย่าง การใช้พื้นที่น้อย แต่เกิดประโยชน์สูงสุด
e-books(PDF) ?85.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่มือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้นำไปศึกษาเเละปฏิบัติจริงในไร่นาเเละเพื่อเผยเเพร่ให้เเก่ผู้สนใจทั่วไป อย่างไรก็ตามการทำเกษตรเเบบผสมผสานกับการเกษตรเชิงเดี่ยวนั้น มีข้อดีข้อเสียเเตกต่างกันไป ซึ่งในเล่มได้ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงตามเเผนงานการศึกษาทดลองด้านการเกษตร อาจจะเเตกต่างจากประสบการณ์ในพื้นที่อื่นๆ ซึ่งผู้นำความรู้นี้ไปปฏิบัติควรที่จะศึกษาอย่างกว้างขวางเเล้วทดลองปฏิบัติจริงเเล้วดัดเเปลงรายละเอียดให้สอดคล้องกับเงื่อนไขครอบครัวเเละท้องถิ่น พร้อมภาพประกอบชัดเจน สำหรับผู้ที่สนใจทำเกษตรพอเพียงเป็นอาชีพไม่ควรพลาด!

สารบัญ

- 1 ไร่ 1 แสน
- เศรษฐกิจพอเพียง
- พื้นที่ 1 ไร่ในการทำการเกษตร
- เกษตรอินทรีย์
- เกษตรธรรมชาติ
- เกษตรผสมผสาน
- เกษตรทฤษฏีใหม่ (New Theory)
- วนเกษตร
- โครงการทำนา 1 ไร่ทำได้ 1 แสน หอการค้าไทย
- ทางเลือกในการทำเกษตรในพื้นที่ 1 ไร่
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840015280 (PDF) 128 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์นาคา อินเตอร์มีเดีย, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน