0
ต้องขัง : สังคมห้ามคิด ชีวิตห้ามสงสัย
ความรู้และความเห็นที่เรียงร้อยรอบด้านเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อมนุษย์จะได้ดำรงตนอย่างสมศักดิ์ศรีในกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เทคนิควิทยา และจิตวิญญาณ
หนังสือ156.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การเฝ้าสังเกตอคติต่อเชื้อชาติ รวมทั้งการกดขี่ทางสังคม และการเมืองมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิตหล่อหลอมทัศนะที่เป็นแก่นเรื่องส่วนใหญ่ของ "เลสซิง" ในฐานะนักเขียน "เลสซิง" สะท้อนภาวะของมนุษย์ในแง่มุมส่วนตัวไม่มากเท่ากับในบริบทของสังคมอันเป็นบริบทที่กว้างกว่า ผลงานจึงมีลักษณะเด่นเฉพาะตัวตรงที่มีความห่วงใยอย่างยิ่งต่อ "สำนึกของปัจเจกชนที่สัมพันธ์กับสำนึกร่วม" ตามที่เธอเรียก การสำรวจทางวรรณกรรมของเลสซิงนำพาเธอพ้นจากงงานประพันธ์แบบสัจนิยมมหัศจรรย์ไม่น้อยของที่ว่างภายนอกและภายในแห่งความคิดจิตใจ "เลสซิง" พัฒนาตนให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ จึงเป็นนักประพันธ์ผู้มีวิสัยทัศน์ยาวไกลและลึกซึ้งมากที่สุดคนหนึ่งของยุคสมัยใหม่..

สารบัญ

- เมื่อคนในอนาคตมองย้อนมาดูเรา
- พวกแกตกนรก พวกเรารอด
- ปิดสมองเพื่อดู ดัลลัส
- จิตกลุ่ม
- ห้องทดลองการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

คำนิยม
"ย่อมจะดีหากมนุษย์ใส่ใจประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับธรรมชาติแห่งตน มากกว่าจะไปใส่ใจ กับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการกระทำของตน"ฟรีดริค เฮบเบิล
"การปิดประตูรั้วกันความคิดนั้นไร้ประโยชน์ เพราะมันกระโดดข้ามประตูได้"เวนเซิล โลทาร์ เมตเตอร์นิค
"ความสงสัยในหลักการข้อแรกของตน คือเครื่องหมายของผู้มีอารยธรรม" "จิตของผู้มีอคติก็เหมือนม่านตา เรายิ่งให้แสงส่องผ่านเข้าไปมากเท่าใด มันก็ยิ่งหดตัวลงเท่านั้น"โอลิเวอร์ เวนเดลล์ โฮมส์ จูเนียร์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167150741 (ปกอ่อน) 104 หน้า
ขนาด: 145 x 209 x 6 มม.
น้ำหนัก: 125 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา โครงการจัดพิมพ์คบไฟ
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2018
ชื่อเรื่องต้นฉบับPrisons we Choose to Live Inside
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : ๋Jonathan Clowes Ltd.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน