0
ต้านอำนาจรัฐ และความเรียงสามชิ้น (ปกแข็ง)
เป็นข้อเขียนชิ้นที่โด่งดังที่สุดของ "เฮนรี่ เดวิด ธอโร" ซึ่งเขาเขียนความเรียงชิ้นนี้ หลังจากถูกจับกุมคุมขังในกรณีที่ปฏิเสธไม่ยอมจ่ายภาษี ซึ่งธอโรถือว่าเงินนี้จะถูกนำไปเพื่อใช้ทำสงครามอันไร้มนุษยธรรม..
หนังสือ332.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ความเรียงเรื่อง "ต้านอำนาจรัฐ" (Resistance to Civil Government) เล่มนี้ เป็นข้อเขียนชิ้นที่โด่งดังที่สุดของ "เฮนรี่ เดวิด ธอโร" ซึ่งเขาเขียนความเรียงชิ้นนี้ หลังจากถูกจับกุมคุมขังในกรณีที่ปฏิเสธไม่ยอมจ่ายภาษี ซึ่งธอโรถือว่าเงินนี้จะถูกนำไปเพื่อใช้ทำสงครามอันไร้มนุษยธรรมกับเม็กซิโก และใช้ในการล่าทาส เขาถือว่าหลักการทางจริยธรรมเป็นอาณาจักรส่วนตัวของพลเมืองทุกผู้ในฐานะที่เป็นปัจเจกชน ส่วนรัฐบาลนั้นคือผู้กดขี่ซึ่งพยายามจะเข้าควบคุมบังคับโดยการใช้กฎหมาย

    ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ ยังมีความเรียงอีกสามชิ้น คือ "ชีวิตที่ขาดหลักการ" (Life Without Principle), "สีสันแห่งฤดูใบไม้ร่วง" (Autumnal Tints), และ "การเดิน" (Walking) ความเรียงของธอโรมีความสำคัญประเด็นต่าง ๆ ที่เขาหยิบยกขึ้นมานั้น นอกจากจะท้าทายและเสนอแนะให้แก่คนร่วมสมัยแล้ว แม้ว่าปัจจุบันนี้ก็ไม่ล้าสมัย ว่าด้วยเรื่องคุณค่าของมนุษย์ ศักดิ์ศรีและวิถีชีวิตของมนุษย์ สังคม อำนาจรัฐ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ข้อเขียนของเขายังคงความยิ่งใหญ่อยู่ สำนวนการเขียนและลีลาการนำเสนอซึ่งตรงไปตรงมา เข้มข้น สละสลวย และกระตุ้นเร้าจินตนาการที่สามารถเขย่าความรู้สึกนึกคิดของผู้คนได้อย่างถึงรากถึงโคน!

สารบัญ

ความเรียงสี่ชิ้น
- ต้านอำนาจรัฐ Resistance to Civil Government (Civil Disobedience)
- ชีวิตที่ขาดหลักการ Life Without Principle
- สีสันแห่งฤดูใบไม้ร่วง Autumnal Tints.
- การเดิน Walking.

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165656443 (ปกแข็ง) 256 หน้า
ขนาด: 138 x 195 x 20 มม.
น้ำหนัก: 345 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ทับหนังสือ
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
ชื่อเรื่องต้นฉบับResistance to Civil Government and Other Writings
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน