0
ถกเถียงเรื่องคุณค่า 2 : ว่าด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม
สะท้อนถึงบทบาทของงานวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ ในการนำสังคมไปสู่การรับรู้และเข้าใจความแตกต่างหลากหลายของมนุษย์
หนังสือ418.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือของนักวิชาการด้านปรัชญา ประวัติศาสตร์ วรรณคดี และสถาปัตยกรรมจากสถาบันต่างๆ ที่ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์และดำเนินการวิจัยประเด็นทางความคิดเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมใน "ตัวบท" ที่แตกต่างกันและใน "บริบท" ที่แตกต่างกัน โดยมุ่งสำรวจและศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแนวคิดและปรากฏการณ์ทางความคิดที่สะท้อนผ่านผลงานของมนุษย์ต่างกาลเวลาและต่างสถานที่ เปิดเผยให้เห็นการปะทะสังสรรค์ การต่อรอง และการครอบงำของคุณค่าและทัศนคติจากต่างบริบทสังคมวัฒนธรรม

    ...เป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอข้อถกเถียงทางความคิดในวงวิชาการสู่สาธารณะ แสดงให้เห็นความหลากหลายของมุมมองที่มีต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งมิได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นสากล หากมีความแตกต่างแปรไปตามบริบทของเวลาและสถานที่ สะท้อนถึงบทบาทของงานวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ในการนำสังคมไปสู่การรับรู้และเข้าใจความแตกต่างหลากหลายของมนุษย์

สารบัญ

- "ความหลากหลายทางวัฒนธรรม" : การอ่านและวิธีคิดทางมนุษยศาสตร์
- จะต้องทนไปอีกนานแค่ไหน? : ขีดจำกัดและการข้ามผ่านขีดจำกัดในคุณค่าเรื่องความอดกลั้นของจอห์น ล็อก
- จะอยู่ร่วมกับอย่างไรในความต่าง : ข้อพิจารณาจากปรัชญาการแปลของปอล ริเกอร์
- การผสมผสานทางวัฒนธรรม : ครอบงำหรือเพิ่มโอกาสมีส่วนร่วมแบบประชาธิปไตย?
- จินตภาพพหุอารยธรรมสยาม : จากนางนพมาศถึงพระราชพิธีสิบสองเดือน
- ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์กับความแตกต่างทางวัฒนธรรมในช่วงเปลี่ยนผ่านทศวรรษที่ 2440-2450
- ยังไม่ซึมซาบในใจลาวนัก : จ้าวโลก เจ้าวัฒนธรรม ไพร่ฟ้าของลาว คำหอม
- ความย้อนแย้งของพหุวัฒนธรรมนิยมในฐานะฟาร์มมากอนของแดร์ริดา ในเรื่องสั้นชื่อ "ทุกสิ่งที่ข้าพเจ้ารู้เกี่ยวกับยุโรปกลางนิยม (ด้วยความช่วยเหลือเล็ก ๆ น้อย ๆ เปี่ยมไมตรีจากเมองโอโลโมตซ์และกามู) ของปาเวล วิลิคอฟสกี
- เกียวโตซ่อนกลิ่น : มิติของ "น้ำ" ท่ามกลางความ (ไม่) หลากหลายทางวัฒนธรรม
- พื้นที่ซอย : ความหลากหลายในพื้นที่สาธารณะแบบไทย ๆ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167801124 (ปกอ่อน) 480 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 26 มม.
น้ำหนัก: 550 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์วิภาษา, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน