0
ลด 10%
ถอดรหัสความคิด เพื่อชีวิตที่มีคุณค่า
หนังสือเล่มนี้...คือคำตอบที่รอการถอดรหัสความคิดของตัวคุณเองเพื่อสิ่งดีๆ ที่จะเกิดกับชีวิตคุณ
หนังสือ135.00 บาท
e-books(PDF) ?110.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือที่จะช่วยให้คุณผู้อ่านฉุกคิดได้ตั้งคำถามให้กับการขับเคลื่อนชีวิต มีความกระตือรือร้น และมีทัศนคติบวกเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงแรงบันดาลใจและกำลังใจในการขับเคลื่อนชีวิตได้อย่างมีคุณค่า ผ่านสื่อ "นิทาน" และประสบการณ์ชีวิตที่มีคุณค่าของบุคคลต่างๆ เหมาะสำหรับนักเรียนเพื่อปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความดีงาม นักศึกษาเพื่อเตรียมเสบียงความคิดสู่ชีวิตการทำงาน คุณครูเพื่อการถ่ายทอดแนวความคิดที่มีคุณค่าผ่าน "นิทาน" หรือเรื่องราวต่างๆ ตลอดจนครอบครัวเพื่อทะนุถนอมความรัก ความอบอุ่น และขับเคลื่อนชีวิตครอบครัวอย่างระมัดระวัง!

สารบัญ

คุณค่าที่ 1 คุณคน
คุณค่าที่ 2 ความใฝ่ฝัน
คุณค่าที่ 3 ความคิด
คุณค่าที่ 4 ความเชื่อ
คุณค่าที่ 5 ความรู้คู่ชีวิต
คุณค่าที่ 6 ศักยภาพ
คุณค่าที่ 7 เวลา
คุณค่าที่ 8 โอกาส
คุณค่าที่ 9 ขับเคลื่อนชีวิต
คุณค่าที่ 10 โคชและทีม
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160801695 (ปกอ่อน) 200 หน้า
ขนาด: 150 x 210 x 1 มม.
น้ำหนัก: 250 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2010
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน