0
ถอดรหัสลายแทง พระสมเด็จเกศไชโยแตกกรุ พ.ศ.2430 (PDF)
อ่านก่อน รู้ก่อน เก็บก่อน ก่อนจะแพง!
หนังสือ256.50 บาท
e-books(PDF) ?162.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ถอดรหัสลายแทง พระสมเด็จเกศไชโยแตกกรุ พ.ศ.2430" เล่มนี้ ได้นำเอาแบบพิมพ์ของพระสมเด็จวัดเกศไชโยในแต่ละแบบมาเทียบเคึยงตลอดทั้งเนื้อหาของพระให้ได้ศึกษากันอย่างชัดเจน ว่าความน่าจะเป็นทั้งหลักทางวิทยาศาสตร์ หลักทางประวัติศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้คุณมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840027818 (PDF) 248 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์นานา, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน