0
ถอดหัวสิงห์
"หัวสิงห์" ก็เหมือน "หัวโขน" หรือหน้ากากต่าง ๆ เป็นสิ่งที่แต่งเติมเสริมต่อขึ้นจากสภาพปกติตามธรรมชาติของมนุษย์ เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดบทบาทสถานภาพ และพฤติกรรมของผู้สวมใส่ในแต่ละช่วงเวลา
หนังสือ180.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "หัวสิงห์" ก็เหมือน "หัวโขน" หรือหน้ากากต่าง ๆ เป็นสิ่งที่แต่งเติมเสริมต่อขึ้นจากสภาพปกติธรรมชาติของมนุษย์ เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดบทบาทสถานภาพ และพฤติกรรมของผู้สวมใส่แต่ละช่วงเวลา ซึ่งจะส่งผบต่อการปฏิสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อบุคล กลุ่มบุคคล องค์กร หรือสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านที่เป็นความชื่นชมรักใคร่ หรือความรู้สึกแปลกแยก รังเกียจ เดียดฉันท์ แต่ด้วยสภาพของความเป็นสิ่งสมมติ ไม่มีความจีรังยั่งยืน การยอมรับความจริงและการรู้จักปล่อยวาง จึงมีความสำคัญต่อทุกชีวิตในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข รู้จักให้อภัยต่อสิ่งที่ทำให้เจ็บปวดโกรธแค้น กล้าที่จะยอมรับความผิดพลาด ที่ตนเองเป็นคนก่อและขออโหสิกรรมอย่างผู้สำนึกผิด การปล่อยวางสิ่งสมมติ เพื่อกลับไปสู่ความเป็นตัวตนที่แท้จริง โดยไม่ปรุงแต่งด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เป็นความสุขที่มีอยู่ในธรรมชาติรอบตัวเรา เป็นภาวะที่ปกติธรรมดาอย่างยิ่ง

สารบัญ

- บ้านนอกเข้ากรุง
- นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปฐมบทของการเป็นนักปกครอง
- ประจำแผนกในกรมการปกครอง
- ปลัดอำเภอยางตลาด
- ทำงานในพระราชวังสนามจันทร์
- ปลัดอำเภอกำแพงแสน
- ปลัดอำเภอปากชม
- ปลัดอำเภอท่ามะกา
- เป็นปลัดอาวุโสครั้งแรก
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164296275 (ปกอ่อน) 354 หน้า
ขนาด: 146 x 211 x 20 มม.
น้ำหนัก: 460 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไพศาล สำราญทรัพย์
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน