0
ถอดเกร็ด...ฮวงจุ้ย (PDF)
เฉลยคำถามยอดฮิตเรื่องฮวงจุ้ย เกี่ยวกับบ้านและที่อยู่อาศัย ทำบ้านอย่างไรให้อยู่อย่างสะดวกกาย สบายใจ และเจริญรุ่งเรือง
e-books(PDF) ?109.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

                   บ้าน" เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ การเลือกทำเล การก่อสร้าง การต่อเติมเสริมแต่ง การปรับปรุง การขายต่อ ตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบ้านและที่อยู่อาศัย ล้วนต้องใช้หลักฮวงจุ้ยสำหรับกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อความเป็นอยู่ที่ "สะดวกสบายใจ"...

                     จากการผสมผสานของหลากวิชา ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ สถาปัตยกรรม โหราศาสตร์ ศาสนา หรือคณิตศาสตร์ ทำให้ฮวงจุ้ยสร้างประโยชน์ต่อทุกท่านที่ศึกษาและนำไปใช้ "ถอดเกร็ด...ฮวงจุ้ย" เล่มนี้ จะพาคุณสู่ความสมบูรณ์พูนสุข ด้วยการเฉลยคำถามยอดฮิตเรื่องฮวงจุ้ย เกี่ยวกับบ้านและที่อยู่อาศัย พร้อมทั้งแนะนำวีธีการทำบ้าน ให้อยู่อย่างสะดวกกาย สบายใจ และเจริญรุ่งเรือง... ศาสตร์เก่าแก่ที่สืบทอดมานานนับพันปีอย่างฮวงจุ้ยมีดีอย่างไร? ส่งผลต่อชีวิตเราแค่ไหน? ร่วมหาคำตอบพร้อมกันได้ในเล่ม

สารบัญ

- เกี่ยวกับฮวงจุ้ย
- ทำเล
- ภายในบ้าน
- บริเวณ
- เกร็ดฮวงจุ้ย

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300019872 (PDF) 214 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน