0
ถาม-ตอบ วิ.อาญา เล่ม 3
ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน
หนังสือ95.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ได้นำคำพิพากษาฎีกาใหม่ถึงปี 2550 และกฎหมายวิธีพิจารราความอาญาความอาญาที่แก้ไขใหม่ถึงปี 2551 มาแต่งเป็นคำถาม และได้ทำคำตอบโดยปรับบทกฎหมายและให้เหตุผลประกอบโดยละเอียด และมีตัวอย่างที่ตอบโดยมีข้อบกพร่องและการแก้ไขเพื่อนักศึกษาจะได้นำไปเป็นตัวอย่างในการเขียนตอบ รวมทั้งได้นำคำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมารวบรวมไว้ท้ายคำตอบในแต่ละเรื่อง

สารบัญ

- ผู้เสียหาย
- อำนาจสอบสวน
- การสอบสวน
- ฟ้องคดีอาญา
- การพิจารณา
- คำพิพากษาและคำสั่ง
- อุทธรณ์ ฎีกา
- พยานหลักฐาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

หนังสือเล่มนี้ผู้แต่งได้นำคำพิพากษา ฎีกาเนติฯ ปี 2549 ถึง เล่ม 12 ปี 2550 ถึงเล่ม 4 และฎีกาสำนักงานศาลฯ ปี 2549 ถึงเล่ม 11 ปี 2550 ถึงเล่ม 4 ซึ่งเป้นคำพิพากษาฎีกาต่อจาก "หนังสือ ถาม-ตอบ วิ.อาญา" และ "หนังสือ ถาม-ตอบ วิ.อาญา เล่ม2" ที่น่าสนใจและหลักฐานกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่แก้ไขใหม่ ซึ่งประกาศใช้ในปี 2550 และ 2551 มาแต่งเป็นข้อสอบ เพื่อใช้เป็นตัวอย่างในการฝึกเขียนข้อสอบ และนำคำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมารวบรวมไว้ในแต่ละมาตรา เพื่อที่นักศึกษาที่อ่านหนังสือนี้จะได้นำไปแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองในการเขียนตอบข้อสอบต่อไป

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789748442358 (ปกอ่อน) 192 หน้า
ขนาด: 145 x 208 x 10 มม.
น้ำหนัก: 230 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2008
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน