0
ถาม - ตอบ วิ.อาญา
หนังสือ76.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมถาม-ตอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จากฎีกาและกฎหมายใหม่ถึงปี 2548 โดยในเล่มได้แบ่งเนื้อหาออกเป็นหมวดหมู่ชัดเจน   พร้อมแนวคำตอบแบบเจาะลึก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ฝึกทบทวนเตรียมความพร้อมในการสอบวิชากฎหมาย

สารบัญ

- ผู้เสียหาย ผู้มีอำนาจจัดการแทน
- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 2 (4), 5
- อำนาจพนักงานสอบสวน
- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 19
- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 22
- สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับ
- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 39
- คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
- คำพิพากษาฏีกาน่าสนใจมาตรา 46

ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9749396332 (ปกอ่อน) 194 หน้า
ขนาด: 150 x 210 x 9 มม.
น้ำหนัก: 235 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
เดือนปีที่พิมพ์: 2006
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน