0
ถาม - ตอบ วิ.แพ่ง เล่ม ๑
ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน
หนังสือ95.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เนื้อหาในเล่มผู้เขียนได้นำคำพิพากษา ฎีกาเนติฯ ปี 2547 เล่ม 1 ถึง 12 ปี 2548 เล่ม 1 ถึง 4 และฎีกาสำนักงานศาลฯ ปี 2547 เล่ม 1 ถึง 11 ปี 2548 เล่ม 1 ถึง 2 ที่น่าสนใจมาแต่งเป็นข้อสอบ เพื่อใช้เป็นตัวอย่างในการฝึกเขียนตอบข้อสอบ โดยผู้เขียนได้วางคำตอบตามคำพิพากษาฎีกา และทำคำตอบแยกส่วนไว้ให้เห็นได้ชัดเจนว่าคำตอบส่วนใดเป็นข้อเท็จจริงจากคำถาม ข้อกฎหมาย และเหตุผลประกอบพร้อม สรุป โดยนำคำพิพากษาฎีกาที่วินิจฉัยตามคำถามและคำตอบมารวมไว้ต่อจากคำตอบ เพื่อความสะดวกในการศึกษาและอ้างอิง

สารบัญ

- อำนาจศาล
- ขอขยายระยะเวลา
- กระบวนพิจารณาผิดระเบียบ
- การขอเลื่อนคดี
- คู่ความมรณะ
- อำนาจฟ้อง
- ร้องสอด
- คู่ความร่วม
- การมอบอำนาจให้ดำเนินคดี
- การส่งคำคู่ความ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789748442808 (ปกอ่อน) 210 หน้า
ขนาด: 147 x 210 x 12 มม.
น้ำหนัก: 250 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สมใจ แซ่ฮ้อ
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2009
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน