0
ถาม-ตอบ วิ.แพ่ง เล่ม 2
ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน
หนังสือ95.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เนื้อหาในเล่มผู้เขียนได้นำคำพิพากษา ฎีกาเนติฯ ปี 2548 เล่ม 5 ถึง 12 ปี 2549 เล่ม 1 ถึง 4 และฎีกาสำนักงานศาลฯ ปี 2548 เล่ม 3 ถึง 12 ปี 2549 เล่ม 1 ที่น่าสนใจมาแต่งเป็นข้อสอบ เพื่อใช้เป็นตัวอย่างในการฝึกเขียนตอบข้อสอบ โดยผู้เขียนได้วางคำตอบตามคำพิพากษาฎีกา และทำคำตอบแยกส่วนไว้ให้เห็นได้ชัดเจนว่าคำตอบส่วนใดเป็นข้อเท็จจริงจากคำถาม ข้อกฎหมาย และเหตุผลประกอบพร้อม สรุป โดยนำคำพิพากษาฎีกาที่วินิจฉัยตามคำถามและคำตอบมารวมไว้ต่อจากคำตอบ เพื่อความสะดวกในการศึกษาและอ้างอิง

สารบัญ

- เขตอำนาจศาล ข้อ 1
- อำนาจฟ้อง ข้อ 2
- ร้องสอด ข้อ 3
- ดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ ข้อ 4
- ฟ้องซ้ำ ข้อ 5
- ฟ้องซ้อน ข้อ 6
- ฟ้องแย้ง ข้อ 7
- การพิจารณาโดยขาดนัด ข้อ 8
- อุทธรณ์ ฎีกา ข้อ 9
- อุทธรณ์ ฎีกา ข้อ 10
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789748097176 (ปกอ่อน) 232 หน้า
ขนาด: 143 x 204 x 12 มม.
น้ำหนัก: 260 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สมใจ แซ่ฮ้อ
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2007
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน