0
ถาม-ตอบ อาญา
ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน
หนังสือ95.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ภายในเล่มมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับกฎหมายอาญา เรียบเรียงสาระสำคัญไว้อย่างละเอียด ครบถ้วน สมบูรณ์ และง่ายต่อการทำความเข้าใจเป็นอย่างยิ่ง เหมาะสำหรับผู้ที่เตรียมสอบเป็นเนติบัณฑิต รวมถึงการสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้พิพากษาและอัยการผู้ช่วย

สารบัญ

- องค์ประกอบภายใน ข้อ 1
- ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล ข้อ 2
- กฎหมายยกเว้นความผิด ข้อ 3
- ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน ข้อ 4
- ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน ข้อ 5
- ความผิดต่อเจ้าพนักงาน ข้อ 6
- เจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ ข้อ 7
- เจ้าพนักงานเรียกรับสินบน ข้อ 8
- ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม ข้อ 9
- ทำให้เสียหายหรือเอาไปเสียซึ่งเอกสาร ข้อ 10
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740685562 (ปกอ่อน) 227 หน้า
ขนาด: 149 x 211 x 11 มม.
น้ำหนัก: 275 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2007
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน