0
ถาม - ตอบ อาญา
หนังสือ95.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่ถาม-ตอบ อาญา เล่มนี้ ได้รวบรวมแนวการตอบข้อสอบกฎหมายเพื่อให้ได้คะแนน พร้อมตัวอย่างในการฝึกเขียนตอบข้อสอบ โดยได้แยกส่วนไว้อย่างชัดเจนว่าส่วนใดเป็นข้อเท็จจริงจากคำถาม ข้อกฎหมาย และเหตุผลประกอบ พร้อมสรุป จึงเหมาะสำหรับ นักศึกษาวิชากฎหมาย ผู้เตรียมสอบเนติบัณฑิต รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป

สารบัญ

- องค์ประกอบภายใน ข้อ 1
- ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล ข้อ 2
- กฎหมายยกเว้นความผิด ข้อ 3
- ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน ข้อ 4
- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจ ข้อ 5
- ความผิดต่อเจ้าพนักงาน ข้อ 6
- เจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ ข้อ 7
- เจ้าพนักงานเรียกรับสินบน ข้อ 8
- ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม ข้อ 9
- ทำให้เสียหายหรือเอาไปเสียซึ่งเอกสาร ข้อ 10
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 974946026X (ปกอ่อน) 226 หน้า
ขนาด: 148 x 211 x 10 มม.
น้ำหนัก: 275 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์พีเพิลมีเดีย บุ๊คส์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2006
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน