0
ลด 20%
ถ่านชีวภาพและการประยุกต์ใช้เพื่อเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
ถ่านชีวภาพ (Biochar) ผลิตได้จากชีวมวลหลายชนิด การนำเสนอเหลือทิ้งทางการเกษตรมาผลิตถ่ายชีวภาพจึงเป็นการเพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์สิ่งเหลือทิ้งต่าง ๆ แทนการเผาทำลายที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
หนังสือ216.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ถ่านชีวภาพ (Biochar) ผลิตได้จากชีวมวลหลายชนิด การนำเสนอเหลือทิ้งทางการเกษตรมาผลิตถ่ายชีวภาพจึงเป็นการเพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์สิ่งเหลือทิ้งต่าง ๆ แทนการเผาทำลายที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ถ่านชีวภาพที่ผลิตขึ้นมีคุณสมบัติในการเป็นวัสดุปรับปรุงคุณภาพดิน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร กักเก็บคาร์บอนในดินและในมวลชีวภาพของพืช และช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร การประยุกต์ใช้ถ่านชีวภาพในการทำเกษตรกรรมจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่นำไปสู่ความยั่งยืน ด้านเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการนำถ่านชีวภาพไปใช้ได้อย่างแพร่หลาย จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการผลิตที่ไม่ยุ่งยาก ต้นทุนการผลิตต่ำ และขั้นตอนการนำไปใช้ที่ไม่กระทบต่อการทำเกษตรกรรมโดยทั่วไป

    "ถ่านชีวภาพและการประยุกต์ใช้เพื่อเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน" เล่มนี้ จึงเป็นการนำเสนอเนื้อหาและสาระของถ่านชีวภาพซึ่งนับว่าเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่สำหรับประเทศไทย โดยนื้อหาในหนังสือ ประกอบด้วย ภาคทฤษฎีและผลการศึกษาทดลองในพื้นที่จริง ทั้งนี้ ผู้เขียนตั้งใจให้หนังสือเล่มนี้สามารถนำไปใช้และเป็นประโยชน์กับทั้งการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย รวมทั้ง การนำเนื้อหาและข้อมูลในหนังสือไปใช้ประโยชน์ในลักษณะของคู่มือสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจนำถ่านชีวภาพไปใช้ประโยชน์จริง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 กระบวนการผลิตถ่านชีวภาพ
บทที่ 3 ถ่านชีวภาพและคุณสมบัติของถ่านชีวภาพ
บทที่ 4 ประโยชน์ของถ่านชีวภาพเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
บทที่ 5 การประยุกต์ใช้ถ่านชีวภาพเพื่อการเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
บทที่ 6 บทสรุป

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740340195 (ปกอ่อน) 140 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 310 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน