0
ทฤษฎีการประเมิน
ทฤษฎีการประเมินเล่มนี้ได้ช่วยริเริ่มจุดประกายไฟของความคิด การศึกษาค้นคว้า และการอภิปรายเพื่อบูรณาการและทำความเข้าใจศาสตร์แห่งการประเมิน อันนำไปสู่การปรับปรุงเติมเต็มความสมบูรณ์ และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่
หนังสือ199.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ทฤษฎีการประเมินเล่มนี้ได้ช่วยริเริ่มจุดประกายไฟของความคิด การศึกษาค้นคว้า และการอภิปรายเพื่อบูรณาการและทำความเข้าใจศาสตร์แห่งการประเมิน อันนำไปสู่การปรับปรุงเติมเต็มความสมบูรณ์ และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ทฤษฎีใหม่ หรือกฎเกณฑ์ใหม่ ๆ ของศาสตร์แขนงนี้ ทฤษฎีการประเมินเป็นองค์ความรู้ที่มีนัยทั่วไปที่สามารถใช้ทำความเข้าใจ บรรยาย อธิบาย หรือทำนายปรากฎการณ์ทางการประเมินในสถานการณ์ต่าง ๆ ทฤษฎีการประเมินมีคุณค่าของการเป็นศูนย์กลางของความคิดในการประเมิน การพัฒนาองค์ความรู้ ทางการประเมิน อธิบายธรรมชาติของการประเมิน และเสนอแนวทางการประเมินที่เหมาะสม

สารบัญ

บทที่ 1 ปรัชญาการประเมิน
บทที่ 2 นิยามการประเมิน
บทที่ 3 พัฒนาการของการประเมิน
บทที่ 4 การสร้างทฤษฎีการประเมิน
บทที่ 5 ทฤษฏีจุดมุ่งหมายของการประเมิน
บทที่ 6 ทฤษฎีการกำหนดคุณค่า
บทที่ 7 ทฤษฎีเกณฑ์การประเมิน
บทที่ 8 ทฤษฎีรูปแบบการประเมิน
บทที่ 9 ทฤษฏีการประเมินผลการดำเนินงาน
บทที่ 10 ทฤษฎีการนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์
บทที่ 11 ทฤษฎีการประเมินงานประเมิน
บทที่ 12 บทสรุป

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740338567 (ปกอ่อน) 248 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 10 มม.
น้ำหนัก: 285 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน