0
ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ (รู้เรา รู้เขา) (ปกแข็ง)
ศาสตร์แห่งการเข้าใจตนเองและผู้อื่น เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพในการดำเนินชีวิต ตำราจิตวิทยาสำหรับนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป
หนังสือ361.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ศาสตร์แห่งการเข้าใจตนเองและผู้อื่น เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพในการดำเนินชีวิต โดยทฤษฎีบุคลิกภาพที่นำเสนอในหนังสือเล่มนี้เป็นแนวคิดของนักทฤษฎีบุคลิกภาพตะวันตก ตั้งแต่ยุคของซิกมันด์ ฟรอยด์ ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เริ่มต้นนำเสนอแนวคิดทฤษฎีบุคลิกภาพอย่างเป็นวิทยาศาสตร์เป็นคนแรก นับแต่นั้นมาก็มีการศึกษาบุคลิกภาพอย่างเป็นวิทยาศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ซึ่งนับจำนวนปีแล้วมากกว่าหนึ่งร้อยปี เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็นแนวคิดกลุ่มต่าง ๆ ของทฤษฎีบุคลิกภาพ 16 ทฤษฎี การศึกษาบุคลิกภาพแนวศิลปะศาสตร์ และการพัฒนาบุคลิภาพแนวพุทธศาสนา โดยนำเสนอแนวคิดหลักของทฤษฎีต่าง ๆ เฉพาะสาระสำคัญ   

สารบัญ

ภาคที่ 1 : การศึกษาบุคลิกภาพแบบวิทยาศาสตร์แนวตกวันตก
- คำนิยามของคำว่า "บุคลิกภาพ"
- ทฤษฎีบุคลิกภาพ : ความนำ
- กลุ่มที่ 1 แนวคิดจิตวิเคราะห์
- กลุ่มที่ 2 แนวคิดมนุษยนิยม
- กลุ่มที่ 3 แนวคิดพฤติกรรมนิยม
- กลุ่มที่ 4 แนวคิดลักษณะนิสัย
- กลุ่มที่ 5 แนวคิดปัญญานิยม

ภาคที่ 2 : การศึกษาบุคลิกภาพแบบศิลปศาสตร์ : แนวตะวันตกผสมตะวันออก
- เรื่องที่ 1 ตำนานคดีของชาวกรีกและบุคลิกภาพ
- เรื่องที่ 2 วิเคราะห์ตัวละครในวรรณกรรมตัวอย่าง
- เรื่องที่ 3 การวิเคราะห์บุคลิกภาพจากชีวประวัติ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์
- เรื่องที่ 4 ธรรมชาติมนุษย์ตามแนวคิด Existentialism
- เรื่องที่ 5 การพัฒนาบุคลิกภาพแนวพระพุทธศาสนา

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165071093 (ปกแข็ง) 568 หน้า
ขนาด: 160 x 219 x 31 มม.
น้ำหนัก: 765 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน