0
ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า ภาค 2 : วงจรกระแสสลับ
หนังสือเล่มนี้ได้รับการเรียบเรียงขึ้นโดยกลุ่มคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์การเรียนการสอนทฤษฎีวงจรไฟฟ้ามาหลายสิบปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สอนนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี
หนังสือ408.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า ภาค 2 : วงจรกระแสสลับ เล่มนี้ ได้รับการเรียบเรียงขึ้นโดยกลุ่มคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์การเรียนการสอนทฤษฎีวงจรไฟฟ้ามาหลายสิบปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สอนนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีให้สามารถเข้าใจถึงพื้นฐานสำคัญของทฤษฎีวงจรไฟฟ้าในกรณีวงจรกระแสสลับ โดยครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญ ได้แก่ การวิเคราะห์วงจร RC, RL และ RLC ในภาวะชั่วครู่ ผลตอบสนองต่อสัญญาณขั้น วงจรไฟฟ้ากระแสสลับในสถานะอยู่ตัว นิยามเฟสเซอร์อิมพีแดนซ์และแอดมิตแตนซ์ การวิเคราะห์วงจรเฟสเซอร์ แผนภูมิเฟสเซอร์ กำลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ค่ากำลังขณะหนึ่ง ค่ากำลังเฉลี่ย ค่ากำลังเชิงซ้อน หลักการอนุรักษ์กำลัง การแก้ตัวประกอบกำลัง และวงจรไฟฟ้าสามเฟส การอธิบายเนื้อหาแต่ละส่วนเป็นไปอย่างมีระบบ เข้าใจง่าย มีมุมมองเชิงทฤษฎีผสมผสานกับตัวอย่างการใช้งานจริงทางปฏิบัติ มีแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยวิธีทำ หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้า และบุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะศึกษาเรียนรู้ฝึกฝนด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 6 ตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนำ
บทที่ 7 วงจร RC และ RL กรณีไม่มีแหล่งจ่ายไฟฟ้าอิสระ
บทที่ 8 วงจร RC และ RL กรณีไม่มีแหล่งจ่ายไฟฟ้าอิสระ
บทที่ 9 วงจร RLC
บทที่ 10 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับในสถานะอยู่ตัว
บทที่ 11 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับด้วยเฟสเซอร์
บทที่ 12 กำลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
บทที่ 13 วงจรไฟฟ้า 3 เฟส

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740335986 (ปกอ่อน) 574 หน้า
ขนาด: 192 x 261 x 26 มม.
น้ำหนัก: 1050 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน