0
ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ตะวันตกในคริสต์ศตวรรษที่ 20
หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับนักศึกษาวรรณคดีทั้งไทยและเทศ แต่ยังเป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจสาขาวิชาต่าง ๆ คือ ปรัชญา มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์และนิเทศศาสตร์ ฯลฯ
หนังสือ285.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ตะวันตกในคริสต์ศตวรรษที่ 20" เล่มนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อปูพื้นฐานความรู้สำหรับนิสิตนักศึกษาที่เรียนวิชาทฤษฎีวรรณคดีวิจารย์ในระดับบัณฑิตศึกษา หรือผู้อ่านทั่วไปที่สนใจศึกษาทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ตะวันตกในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ผ่านมา ทั้งนี้ เนื่องจากยังมีตำราไทยที่นำเสนอแนวคิดและทฤษฎีทางวรรณคดีวิจารณ์ตะวันตกค่อนข้างน้อย หนังสือเล่มนี้จึงเป็นความพยายามของผู้เขียนที่จะแนะแนวให้ผู้อ่านและนิสัตนักศึกษาไทยได้รู้จักและเข้าใจแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับวรรณคดีวิจารณ์ตะวันตกในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ที่หลาย ๆ คนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเข้าใจยากให้มากยิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 จากคริสต์ศตวรรษที่ 19 สู่โลกมนุษย์นิยมเสรี
บทที่ 2 การวิจารณ์แนวใหม่ (New Criticism)
บทที่ 3 รูปแบบนิยมรัสเซีย (Russian Formalism)
บทที่ 4 โครงสร้างนิยม (Structuralism)
บทที่ 5 หลังโครงสร้างนิยม (Structuralism)
บทที่ 6 คตินิยมหลังสมัยใหม่ (Postmodernism)
บทที่ 7 ทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่าน (Reader-Response Theory)
บทที่ 8 มาร์กซิสม์กับประวัติศาสตร์นิยมแนวใหม่ (Marxism and New Historicism)
บทที่ 9 การวิจารณ์แนวเพศสถานะ (Gender Criticism)
บทที่ 10 หลังอาณานิคมนิยม (Postcolonialism)

- บทสรุป

คำนิยม
หนังสือเล่มนี้เป็นเสมือนแผนที่ฉบับน้อยที่ชี้สู่โลกกว้างแห่งวรรณคดีวิจารณ์ตะวันตก แต่การเดินทาง การผจญภัย การเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจในโลกนั้นย่อมขึ้นอยู่กับวาสนาและอุตสาหะของผู้อ่านแต่ละท่านสุวรรณา สถาอานันท์- ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740334767 (ปกอ่อน) 298 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 15 มม.
น้ำหนัก: 335 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน