0
ลด 15%
ทฤษฎีเครื่องยนต์เบื้องต้น
รวบรวมเนื้อหาที่ช่างเทคนิคและผู้ที่มีความสนใจทางด้านเครื่องยนต์ควรรู้
ผู้เขียน นพดล คำมณี
หนังสือ148.75 บาท
e-books(PDF) ?130.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ได้รวมเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับทฤษฎีเครื่องยนต์เบื้องต้น ซึ่งช่างเทคนิคและผู้ที่มีความสนใจทางด้านเครื่องยนตร์ สามารถนำไปศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือช่างยนต์ อุปกรณ์จับยึดโครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องยนต์ หลักการทำงานของเครื่องยนต์ และการบำรุงรักษารถยนต์ ทำให้ได้ความรู้เรื่องเครื่องยนต์ในเบื้องต้น ก่อนที่จะทำการศึกษาในขั้นที่สูงขึ้นต่อไป

สารบัญ

บทที่ 1 เครื่องมืองานช่างยนต์
บทที่ 2 โครงสร้างและส่วนประกอบของรถยนต์
บทที่ 3 ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์
บทที่ 4 ลิ้นและกลไกของลิ้น
บทที่ 5 เสื้อสูบ ชุดลูกสูบ เพลาข้อเหวี่ยง และล้อช่วยแรง
บทที่ 6 หลักการทำงานของเครื่องยนต์
บทที่ 7 ระบบจุดระเบิดของเครื่องยนต์
บทที่ 8 ระบบเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์
บทที่ 9 ระบบหล่อลื่นของเครื่องยนต์
บทที่ 10 ระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์
บทที่ 11 การบำรุงรักษารถยนต์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160803705 (ปกอ่อน) 264 หน้า
ขนาด: 170 x 220 x 12 มม.
น้ำหนัก: 370 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2011
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน