0
ลด 10%
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค : Microecnomics Theory
ทฤษฎี กราฟ และสมการควบคู่การอธิบาย ตลอดจนการประยุกต์แบบเจาะลึกเพื่อให้เห็นภาพที่เกิดในสถานการณ์จริง
หนังสือ144.00 บาท
e-books(PDF) ?119.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ทฤษฎีเศรฐศาสตร์จุลภาคเป็นวิชาที่จำเป็นและสำคัญอย่างมากในการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์สำหรับทุกๆ ระดับการศึกษา ซึ่งมีความจำเป็นต่อการศึกษาระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลก และเป็นพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจในทุกๆ องค์กร หรือในทุกๆ หน่วยธุรกิจ หากผู้ใดมีความรู้ทางด้านทฤษฎีดังกล่าว รวมทั้งมีความเข้าและสามารถนำไปใช้ได้จะมีประโยชน์อย่างมากต่อตนเองและประเทศชาติ เนื้อหาในเล่มใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จึงเหมาะสำหรับทุกๆ หลักสูตร และเหมาะสำหรับทุกๆ กลุ่มบุคคล กลุ่มหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ จะได้นำไปประยุกต์ใช้ต่อไป

สารบัญ

บทที่ 1 พฤติกรรมทางด้านผู้บริโภค
บทที่ 2 การผลิตและต้นทุนการผลิต
บทที่ 3 การกำหนดราคาในตลาดแข่งขันสมบูรณ์
บทที่ 4 การกำหนดราคาในตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์
บทที่ 5 การวิเคราะห์ดุลยภาพในระบบเศรษฐกิจ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160811618 (ปกอ่อน) 184 หน้า
ขนาด: 170 x 220 x 9 มม.
น้ำหนัก: 270 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2012
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน