0
ลด 10%
ทฤษฎีโครงสร้าง (รหัสวิชา 3100-0301)
เหมาะสำหรับนักเรียนระดับ ปวส. ปริญญาตรี และผู้สนใจทั่วไป
ผู้เขียน เอกชัย รัตนโน
หนังสือ252.00 บาท
e-books(PDF) ?199.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ทฤษฎีโครงสร้าง (Theory of Structures) รหัสวิชา 3100-0301" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหากล่าวถึง ความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับโครงสร้าง แรงปฏิกิริยา แรงเฉือน และโมเมนต์ดัด แรงภายใน ชิ้นส่วนของโครงข้อหมุน เส้นอิทธิพลในคานและโครงข้อหมุน การโก่งตัวของคานโดยวิธีพื้นที่โมเมนต์และคานเสมือน และการวิเคราะห์คานต่อเนื่องโดยวิธีสมการสามโมเมนต์ อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมมีสรุป และแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ

สารบัญ

บทที่ 1 โครงสร้าง
บทที่ 2 น้ำหนักบรรทุกกระทำบนโครงสร้าง
บทที่ 3 แรงปฏิกิริยา
บทที่ 4 โครงข้อหมุน
บทที่ 5 แรงเฉือนและโมเมนต์ดัด
บทที่ 6 การโก่งตัวของคานโดยวิธีเรขาคณิต
บทที่ 7 สมการสามโมเมนต์
บทที่ 8 อินฟลูเอ็นซไลน์
บทที่ 9 เคเบิล

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160831760 (ปกอ่อน) 452 หน้า
ขนาด: 287 x 256 x 19 มม.
น้ำหนัก: 790 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน