0
ทวิทรรศน์ : ผสานตะวันตก-ตะวันออก
ประชาธิปไตย ประชาสังคม การนำและการพัฒนา
หนังสือ228.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เราเป็นส่วนหนึ่งของโลกตะวันออกมาช้านาน เรารับอะไรดีๆ จากอินเดีย-จีนมาช้านาน เราเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมสุวรรณภูมิ และเรามีวัฒนธรรมเดิมของเราที่มีมาก่อนที่เราจะรับอะไรจากอินเดีย-จีน และสุวรรณภูมิเสียอีก เราสามารถนำมันมาใช้ ผสานกับความคิด-หลักการของตะวันตกได้ไม่น้อย

    อย่างไรก็ตาม ณ เวลานี้ ความคิดต่าง ๆ ของผู้เขียนในหนังสือ "ทวิทรรศน์ : ผสานตะวันตก-ตะวันออก" เล่มนี้ ยังถือว่าเป็นเพียงภาพร่างหรือเค้าโครงอย่างหยาบ ๆ ยังไม่ได้เป็นข้อถกเถียงทางวิชาการเต็มรูปแบบ แต่ความตั้งใจคือให้เป็นบทสนทนาเบื้องต้นที่จะกระตุ้นให้หลาย ๆ ท่าน หลาย ๆ องค์กรรับเอาไปทำต่อให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งตัวผู้เขียนเองก็จะนำไปคิดและเขียนต่อให้สมบูรณ์กว่านี้

สารบัญ

บทที่ 1 ประชาธิปไตยแบบผสานตะวันตก-ตะวันออก
บทที่ 2 ประชาสังคมที่ผสานแนวคิดตะวันออก
บทที่ 3 ผู้นำการบริหารที่ผสานกับแนวคิดตะวันออก
บทที่ 4 ปรัชญาการบริหารงานพัฒนาที่ผสานวิถีตะวันออก
บทที่ 5 เมือง นคร มหานคร กับการพัฒนาประเทศ
บทที่ 6 ปัจฉิมบท

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165656313 (ปกอ่อน) 168 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 10 มม.
น้ำหนัก: 215 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ, มูลนิธิสถาบัน
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน