0
ทศวรรษแห่งวิกฤติ (PDF)
10 ปีนับจากนี้ ภูมิทัศน์เศรษฐกิจจะเปลี่ยนไปเช่นไร หลังมหาวิกฤติการเงินโลก
หนังสือ170.00 บาท
e-books(PDF) ?170.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นี่คือหนังสือที่จะช่วยให้ผู้อ่านได้ทำความเข้าใจกับวิกฤติที่ผ่านมา และมองเห็นภาพทิศทางเศรษฐกิจโลกแห่งอนาคต ทั้งด้าน "ความเสี่ยง" และ "โอกาสลงทุน" ในอนาคต ถ่ายทอดโดย "ดร.ปิยศักดิ์ มานะสันต์" เจ้าของผลงาน "รากเหง้าแห่งปีศาจ" คัดสรรจากคอลัมน์ "Global Vision" นสพ.กรุงเทพธุรกิจ ผ่านมุมมองทั้งด้านวิชาการ ที่จับประเด็น ต่อยอด และสร้างมุมมองใหม่ๆ ด้านเศรษฐศาสตร์ เช่น ความไม่สมดุลทางการเงินโลก และการใช้นโยบายเป้าหมายเงินเฟ้อ ประเด็นด้านการกำหนดและกำกับนโยบายเศรษฐกิจ ทั้งด้านการเงิน การคลัง และการกำกับดูแลสถาบันการเงินที่เป็นต้นตอของวิกฤติ รวมถึงประเด็นด้านธุรกิจ เช่นการหาตลาดใหม่ การคิดค้น "นวัตกรรมประหยัด" และรูปแบบการดำเนินธุรกิจแบบ Asian Model

    สำหรับวิกฤติการเมืองไทยนั้น หนังสือเล่มนี้ได้ชี้ว่าทางแก้ไขความขัดแย้งในระยะยาวจะต้องมุ่งแก้ปัญหาที่รากเหง้าอย่างแท้จริง อันได้แก่ความเหลื่อมล้ำทางชนชั้น ซึ่งหากภาครัฐจริงใจในการแก้ปัญหาดังกล่าวแล้ว จะต้องนำ "รัฐสวัสดิการ" ในรูปแบบของกลุ่มประเทศนอร์ดิกมาประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง และหากจะให้สัมฤทธิผลอย่างยั่งยืนและไม่เผชิญกับวิกฤติการคลังดังเช่นกรีซแล้ว รัฐบาลจะต้อง "เปลี่ยนแปลงประเทศไทย" โดยปฏิรูปภาคการเงิน การคลัง และโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปพร้อมกัน

    เนื้อหาในเล่มจะช่วยจุดประกายมุมมองใหม่ๆ ทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจ การกำหนดนโยบาย รวมถึงความรู้ด้านธุรกิจให้กับผู้อ่าน และเป็นประโยชน์ต่อทั้งนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ ผู้กำกับและกำหนดนโยบายเศรษฐกิจ ตลอดจนนักธุรกิจและนักลงทุนที่ต้องการหามุมมองใหม่ในการดำเนินธุรกิจในอนาคต

สารบัญ

บทที่ 1 สัญญาณแห่งวิกฤติ
บทที่ 2 ความไร้สมดุล : ต้นกำเนิดแห่งวิกฤติ
บทที่ 3 มาตราการต่อกรกับวิกฤติ
บทที่ 4 โลกอนาคตในยุควิกฤติ
บทที่ 5 พลิกวิกฤติเป็นโอกาส

คำนิยม
หวังว่าหนังสือเล่มนี้คงจะเป็นประโยชน์กับนักวิชาการ นักธุรกิจ นักลงทุน นักเศรษฐศาสตร์ นิสิตนักศึกษา รวมถึงผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจ ที่จะทำความเข้าใจกับวิกฤติที่ผ่านมา และเห็นภาพของทิศทางเศรษฐกิจโลกในบริบทใหม่ รวมถึงตระหนักถึงความเสี่ยงและมองเห็นโอกาสในการลงทุนในอนาคตศุภรัตน์ ควัฒน์กุล- รองประธานคณะกรรมการการเงินและการลงทุน บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และอดีตปลัดกระทรงการคลัง
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165152051 (PDF) 265 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Bizbook
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน