0
ทักษะการสะกดคำ ป.1 (ฉบับปรับปรุงหลักสูตร 2560) +เฉลย
แบบฝึกหัด แบบทดสอบ แนวข้อสอบ คำยากและการอ่าน
หนังสือ103.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ทักษะการสะกดคำ ป.1 (ฉบับปรับปรุงหลักสูตร 2560)" เล่มนี้ ได้ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงทักษะการสะกดคำให้ตรงกับ หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน เพื่อใช้เป็นแบบฝึก แบบทดสอบฝึกการเขียนสะกดคำให้ถูกต้อง ตลอดจนเป็นเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภายในเล่มมีเนื้อหาประกอบด้วย แบบฝึกแบบทดสอบที่มากมายและหลากหลาย ตลอดจนมีแนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และแนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 นอกจากนั้นได้รวบรวมคำยากและการอ่านไว้ท้ายเล่ม เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และเพิ่มศักยภาพการเรียนภาษาไทยต่อนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และโรงเรียนที่นำไปใช้

สารบัญ

ภาษาพาที
- บทที่ 1 ใบโบก ใบบัว
- บทที่ 2 ภูผา
- บทที่ 3 เพื่อนกัน
- บทที่ 4 ตามหา
- บทที่ 5 ไปโรงเรียน
ฯลฯ

วรรณคดีลำนำ
- บทที่ 1 เจ้าเนื้ออ่อน เอย
- บทที่ 2 มา เล่น กัน ไหม
- บทที่ 3 ของ เธอ ของฉัน
- บทที่ 4 ฝน ตก แดด ออก
- บทที่ 5 เรา รัก เมืองไทย
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 4322020010217 (ปกอ่อน) 136 หน้า
ขนาด: 189 x 260 x 8 มม.
น้ำหนัก: 305 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต, หจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน