0
ทักษะการสะกดคำ ป.4 (ฉบับปรับปรุงหลักสูตร 2560) +เฉลย
ประกอบด้วย แบบฝึกแบบทดสอบที่มากมายและหลากหลาย ตลอดจนมีแนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และแนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 นอกจากนั้นได้รวบรวมคำยากและการอ่านไว้ท้ายเล่ม
หนังสือ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ทักษะการสะกดคำ ป.4 (ฉบับปรับปรุงหลักสูตร 2560)" เล่มนี้ ได้ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงทักษะการสะกดคำให้ตรงกับ หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน เพื่อใช้เป็นแบบฝึก แบบทดสอบฝึกการเขียนสะกดคำให้ถูกต้อง ตลอดจนเป็นเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภายในเล่มมีเนื้อหาประกอบด้วย แบบฝึกแบบทดสอบที่มากมายและหลากหลาย ตลอดจนมีแนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และแนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 นอกจากนั้นได้รวบรวมคำยากและการอ่านไว้ท้ายเล่ม เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และเพิ่มศักยภาพการเรียนภาษาไทยต่อนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และโรงเรียนที่นำไปใช้

สารบัญ

ภาษาพาที
- บทที่ 1 ขนมไทยไร้เทียมทาน
- บทที่ 2 ออมไว้กำไรชีวิต
- บทที่ 3 ผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้น
- บทที่ 4 ภูมิใจมรดกโลก
- บทที่ 5 ชีวิตที่ถูกเมิน
ฯลฯ

วรรณคดีลำนำ
- บทที่ 1 การผจญภัยของสุดสาคร
- บทที่ 2 น้ำผึ้งหยดเดียว
- บทที่ 3 ระบำสายฟ้า
- บทที่ 4 เรื่องเล่าจากพัทลุง
- บทที่ 5 ดวงจันทร์ของลำเจียก
ฯลฯ

แนวข้อสอบทักษะการสะกดคำ ภาคเรียนที่ 1
แนวข้อสอบทักษะการสะกดคำ ภาคเรียนที่ 2

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 4322019110195 (ปกอ่อน) 232 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 13 มม.
น้ำหนัก: 510 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต, หจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน