0
ทักษะการสะกดคำ ป.5 (ฉบับปรับปรุงหลักสูตร 2560) +เฉลย
แบบฝึกหัด แบบทดสอบ แนวข้อสอบ คำยากและการอ่าน
หนังสือ160.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงทักษะการสะกดคำให้ตรงกับหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน เพื่อใช้เป็นแบบฝึก แบบทดสอบฝึกการเขียนสะกดคำให้ถูกต้อง   ตลอดจนเป็นเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
แบบฝึกแบบทดสอบที่มากมายและ หลากหลายตลอดจนมี แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ และแนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒
นอกจากนั้นได้รวบรวมคำยากและการอ่านไว้ท้ายเล่ม เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และเพิ่ม ศักยภาพการเรียนภาษาไทยต่อนักเรียน   ครู   ผู้ปกครอง   และโรงเรียนที่นำไปใช้

สารบัญ

ภาษาพาที
- บทที่ 1 สายน้ำ สายชีวิต
- บทที่ 2 ครอบครัวพอเพียง
- บทที่ 3 คนละไม้ คนละมือ
- บทที่ 4 ภัยเงียบ
- บทที่ 5 ประชาธิปไตยใบกลาง
ฯลฯ

วรรณคดีลำนำ
- บทที่ 1 กำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลาย
- บทที่ 2 กระเช้าของนางสีดา
- บทที่ 3 วิชาเหมือนสินค้า
- บทที่ 4 พ่อค้าจากเมาะตะมะ
- บทที่ 5 ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 4322020020247 (ปกอ่อน) 256 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 14 มม.
น้ำหนัก: 570 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต, หจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน