0
ทักษะการอ่านจับใจความ ป.6 ฉบับปรับปรุง 2564 หลักสูตร 2551 +เฉลย
แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ฝึกทักษะวิเคราะห์แยกแยะ คิดเชื่อมโยง การคิดเชิงกระบวนการ คิดอย่างเป็นระบบ พร้อมเฉลยแยกเล่ม
หนังสือ141.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ทักษะการอ่านจับใจความ ป.6 ฉบับปรับปรุง 2564 หลักสูตร 2551 +เฉลย" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกิจกรรมเสริมการอ่าน ซึ่งนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนเพราะการอ่านเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ การอ่านจึงควรได้รับการฝึกฝน นอกจากจะต้องอ่านถูกต้องแล้ว ต้องสามารถจับประเด็น ตอบคำถามจากเรื่อง และคาดการณ์จากเรื่องที่อ่าน ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในเนื้อหาที่มีความหลากหลาย ครอบคลุมสาระต่าง ๆ ที่นักเรียนควรทราบในวัยของตน

สารบัญ

บทนำ สมองกับการเรียนรู้
ตอนที่ 1
- คิดวิเคราะห์และคิดแยกแยะ (คำและพยางค์)
- คิดวิเคราะห์และคิดสรุปความ (อ่านจับใจความ)
- คิดวิเคราะห์และคิดแยกแยะ (ไตรยางศ์)
- คิดวิเคราะห์และคิดสรุปความ (คำใหม่)
- คิดวิเคราะห์และคิดเชื่อมโยง (คำใหม่)
ฯลฯ

ตอนที่ 2
- เรื่องที่ 1
- เรื่องที่ 2
- เรื่องที่ 3
- เรื่องที่ 4
- เรื่องที่ 5
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 4322022020436 (ปกอ่อน) 192 หน้า
ขนาด: 189 x 260 x 12 มม.
น้ำหนัก: 435 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต, หจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน