0
ทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21
เป็นเรื่องที่คนไทยทั้งชาติจะต้องช่วยกันผลักดันให้มีการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้
หนังสือ380.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้สื่อสาระสำคัญยิ่งของการศึกษายุคใหม่ ที่แตกต่างไปจากแนวคิดเดิมๆ โดยสิ้นเชิง นักการศึกษา ครู พ่อแม่ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้สนใจคุณภาพของการศึกษาทุกคนควรได้อ่านหนังสือเล่มนี้ เพื่อจะได้ช่วยกันขับเคลื่อนการศึกษาไทยออกไปจากความเชื่อหรือวิถีคิดเก่าๆ ให้การเรียนรู้ในสังคมไทยบรรลุการเรียนรู้ทักษะสำหรับมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ให้จงได้

สารบัญ

- จิตห้าลักษณะสำหรับอนาคต
- นโยบายใหม่ที่สนองความต้องการในศตวรรษที่ 21
- การเปรียบเทียบกรอบความคิดสำหรับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
- บทบาทของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพต่อความก้าวหน้าของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
- วิสัยทัศน์ของสิงคโปร์ : สอนให้น้อยลง เรียนรู้ให้มากขึ้น
- การออกแบบสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้แบบใหม่เพื่อสนับสนุนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
- กรอบความคิดในการนำไปปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
- การเรียนรู้จากปัญหา : รากฐานสำหรับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
- การเรียนรู้แบบร่วมมือและการแก้ไขความขัดแย้ง : ทักษะที่จำเป็นแห่งศตวรรษที่ 21
- การเตรียมนักเรียนให้เชี่ยวชาญทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ฯลฯ

คำนิยม
ในฐานะผู้คลั่งไคล้หนังสือเล่มนี้ ผมยิ่งชื่นใจที่ผู้คนในสังคมไทยจะได้มีหนังสือดีๆ ซึ่งสื่อสาระสำคัญยิ่งของการศึกษายุคใหม่ ที่แตกต่างไปจากแนวคิดเดิมๆ โดยสิ้นเชิง..นักการศึกษา ครู พ่อแม่ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้สนใจคุณภาพของการศึกษาทุกคนควรได้อ่านหนังสือเล่มนี้ เพื่อจะได้ช่วยกันขับเคลื่อนการศึกษาไทยออกไปจากความเชื่อหรือวิธีคิดเก่าๆ ให้การเรียนรู้ในสังคมไทยบรรลุการเรียนรู้ทักษะสำหรับมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ให้จงได้ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช- ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) รองประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล
หากการศึกษาไทยยังย่ำอยู่กับกระบวนทัศน์เดิมคือมอบความรู้เป็นรายวิชาก็จะไม่ทันสถานการณ์โลก ที่ควรทำคือมีกระบวนทัศน์ใหม่ที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต เด็กและเยาวชนจะเรียนรู้อะไรบ้างขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละคน แต่ที่ทุกคนควรมีคือความสามารถในการเรียนรู้ตลอดเวลา ตลอดชีวิตและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์- เลขาธิการมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786169070771 (ปกอ่อน) 496 หน้า
ขนาด: 142 x 210 x 29 มม.
น้ำหนัก: 510 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์openworlds, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2011
ชื่อเรื่องต้นฉบับ21st Century Skills : Rethinking How Students Learn
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Solution Tree Press
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน