0
ทักษาพยากรณ์ เลข 7 ตัว 4 ฐาน
นี่คือศาสตร์แห่งการพยากรณ์ หรือโหราศาสตร์โบราณของไทยสาขาหนึ่ง ที่ว่าด้วยตัวเลข ที่มีอิทธิพลและส่งผลให้กับชีวิตอย่างที่คิดไม่ถึง...
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ทักษาพยากรณ์ เลข 7 ตัว 4 ฐาน" คือศาสตร์แห่งการพยากรณ์หรือโหราศาสตร์โบราณของไทยสาขาหนึ่ง ที่ว่าด้วยตัวเลขที่มีอิทธิพลและส่งผลให้กับชีวิตอย่างที่คิดไม่ถึง กระทั่งครูบาอาจารย์แห่งโหราศาสตร์ ได้นำตัวเลขที่เกี่ยวกับการเกิดของมนุษย์มาคำนวณและพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำ นี่ไม่ใช่เรื่องของความเชื่ออย่างเลื่อนลอย มิใช่ความหลงงมงายที่มนุษย์สร้างขึ้น แต่ทว่า และนี่คือศาสตร์สาขาหนึ่งที่ถูกพิสูจน์มาแล้วอย่างยาวนาน สืบทอดและได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวางเป็นที่นิยมต่อผู้คนทุกหมู่เหล่า กระทั่งสืบทอดยาวนานเคียงคู่กับมนุษยชาติตลอดมา ขอเชิญผู้ที่สนใจในศาสตร์แห่งตัวเลขนี้ ใช้หนังสือเล่มนี้เพื่อประกอบการศึกษา และขอให้ประสบความสำเร็จ ในองค์ความรู้ที่จะได้จากหนังสือเล่มนี้!

สารบัญ

- ความเป็นมาของวิชาโหราศาสตร์ไทยเลข 7 ตัว 4 ฐาน (ทักษาพยากรณ์)
- คำนิยามและความหมายของเรือนชะตาในภพต่าง ๆ
- คำนิยามและความหมายของการผสมภพ
- ความหมายของดวงดาวต่าง ๆ
- คำนิยามและวิธีการตั้งตัวเลข 7 ตัว 4 ฐาน (ทักษาพยากรณ์)
- ความหมายของดวงดาวพระเคราะห์ฐานที่ 4
- ความสัมพันธ์ของดาว
- ความหมายของทักษา
- วิธีการทำนาย
- ความหมายและลักษณะ รูปร่าง นิสัย อาชีพของคู่ครอง
ฯลฯ

คำนิยม
วิชาเลข 7 ตัว 4 ฐาน (ทักษา) เป็นวิชาพยากรณ์สาขาหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการทำนายได้อย่างแม่นยำ จึงได้รับความนิยมจากสมาชิกและประชาชนผู้สนใจ สมัครเข้าศึกษาอบรมกันเป็นจำนวนมาก การศึกษาอบรมวิชาพยากรณ์จะสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ นอกจากจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้ศึกษาเล่าเรียนและความรู้ ความสามารถของครูบาอาจารย์ผู้ให้การศึกษาอบรมแล้ว ยังต้องอาศัยหนังสือที่ดีเป็นอุปกรณ์การศึกษาด้วย หนังสือวิชาเลข 7 ตัว 4 ฐาน (ทักษา) ซึ่งรวบรวมและเรียบเรียงโดย อาจารย์ณัชชา (สพรั่ง) ปราณีรัตนา กรรมการบริหารสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติเล่มนี้ เป็นอุปกรณ์การศึกษาที่ดี และผู้เรียบเรียงและรวบรวมได้อธิบายเนื้อหาสาระไว้อย่างกะทัดรัด โดยไม่ปิดบังอำพราง ซึ่งเชื่อได้ว่าผู้ที่ได้อ่านหนังสือนี้โดยตลอดแล้ว จะมีความรู้และความเข้าใจศาสตร์แห่งการพยากรณ์สาขานี้ได้กระจ่างชัดยิ่งขึ้นนายภิญโญ หงศ์เจริญ- นายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163883605 (ปกอ่อน) 264 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 14 มม.
น้ำหนัก: 285 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์แสงดาว, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน