0
ทักษิณ ชินวัตร จากคนตัวใหญ่สู่ใจดวงน้อย
หนังสือ128.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

ประมวลวิสัยทัศน์นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ทางด้านเด็ก เยาวชน และการศึกษา
    เรื่องราวในหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่นโยบายด้านการศึกษาอย่างเป็นทางการของรัฐบาล แต่เป็นประสบการณ์ตรงในวัยเด็ก และวิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรีทั้งเรื่องการศึกษา ครอบครัว และมุมมองต่อเยาวชน รวมถึงการตอบคำถามเด็กๆ ในชื่อ "คุณลุงทักษิณ ไขปัญหา" 
    ไม่ชี้นำแต่ให้ภาพรวมของกรอบการปฏิรูปการศึกษาในความคิดของคนชื่อ "ทักษิณ ชินวัตร" 
      ทักษิณ ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นผู้นำ ของการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และนโยบายต่างประเทศ แต่เรื่องหนึ่งที่เขาตั้งใจทว่า "ความสำเร็จยังเดินทางมาไม่ถึง" นั่นคือเรื่องการศึกษา
    ไม่แปลกที่เขาจะตั้งปณิธานว่า "การปฏิรูปการศึกษา" เป็นภารกิจสำคัญที่จะต้องทำให้สำเร็จในช่วงเวลาต่อจากนี้
    สำหรับครูอาจารย์ทั่วประเทศที่ต้องการ "ลายแทง" ของการปฏิรูปการศึกษา   หนั่งสือเล่มนี้ไม่ใช่หนังสือที่ "ควรอ่าน" แต่เป็นหนังสือที่ "ต้องอ่าน" 
    และสำหรับคนที่ต้องการศึกษาประสบการณ์และแนวคิดของทักษิณ ชินวัตร ในเรื่องการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการเรียนเพื่อ "รู้" หรือเรียนรู้เพื่อสร้างมุมมองใหม่ให้กับตัวเราเอง เมืออ่านหนังสือเล่มนี้จบลง บางทีอาจทำให้เราสงสัยว่า ภายใต้ระบบการศึกษาไทยเดียวกัน ทำไมคนเราจึงรู้แตกต่างกัน
    และอาจเป็นคำตอบว่า การ "เรียนรู้ตลอดชีวิต" ที่ "ทักษิณ" เรียกร้องมาโดยตลอดนั้น เป็นความจำเป็นที่เร่งด่วนของทุกคนจริงๆ

สารบัญ

เปิดโลกการอ่านและการเรียนรู้
จากคณะผู้จัดทำ
-เด็กบ้านนอก ปฐมวัย ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
-ครอบครัวอบอุ่นของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
-ปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้องกับยุคสมัย
-ปฏิรูปการศึกษาเพื่อสร้างทุนทางปัญญา
-หลักสูตรใหม่ต้องเชื่อมโยงทั้งระบบและไม่ตายตัว
-ความคิดสร้างสรรค์คือหัวใจสำคัญของการสร้างเด็กยุคใหม่
-สังคมที่รู้จริง เป็นสังคมเรียนรู้ตลอดชีวิต
-การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จ
-เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้
-ความรอบรู้คืออำนาจของโลกยุคใหม่
-ความเข้าใจสิ่งที่อยู่ร่วมกันทั้งระบบคือหัวใจสำคัญของความสำเร็จ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789743230066 (ปกอ่อน) 172 หน้า
ขนาด: 130 x 185 x 10 มม.
น้ำหนัก: 160 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2003
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน