0
ทัศนคติที่ดี เปลี่ยนชีวิตให้ดี (PDF)
ทัศนคติท่ดี ี เปลี่ยนชีวิตให้ดี (Change Your Attitude, Change Your Life) คือ หนังสือที่นำเสนอมุมมองความคิดดีๆ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเปลี่ยนทัศนคติ คดิ แง่บวก นำไปสู่การค้นพบคุณค่าในตัวเอง
e-books(PDF) ?139.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนต้องการบอกเล่าว่าทัศนคติที่ดี เป็นสิ่งที่สำคัญ มันมีบทบาทกำหนดชีวิตเราได้มากมาย ผู้อ่านจะได้ค้นพบมุมมองความคิดที่ดี สามารถทำให้ผู้อ่านรู้สึกดีกับตัวเอง มีความสุขกับชีวิตได้มากขึ้น

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786161836436 (PDF) 95 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์Greenbooks, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน