0
ทัศนะจากอินเดีย
พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ ลำดับที่ 6
หนังสือ200.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    “ทัศนะจากอินเดีย” เป็นบันทึกเรื่องราวการเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 10-28 มีนาคม 2530 ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้เสด็จเยือนเมืองสำคัญต่างๆ ของอินเดีย ตั้งแต่ นครกัลกัตตา เมืองโครักขปุระ ปัตนะ พาราณสี ศรีนาคาร์ และกรุงเดลี ทรงทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมหลายแห่ง

สารบัญ

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2530
- เสด็จฯ ออกจากท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ไปเมืองกัลกัตตา
- เสด็จฯ ไปมหาวิทยาลัยรพินทรภารตี
- ทอดพระเนตรมหาโพธิ์สมาคม
- เสด็จฯ ไปร้านหนังสือออกซฟอร์ด
ฯลฯ

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2530
- เสด็จฯ ไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกัลกัตตา
- ทอดพระเนตรวิกตอเรียเมโมเรียล
- เสด็จฯ ไปสมาคมเอเชียติก
- กงสุลไทยประจำกัลกัตตาจัดพระกระยาหารค่ำถวายที่สถานกงศุล

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2530
- เสด็จฯ โดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากเมืองกัลกัตตาไปเมืองโครักขปุระ
- ทอดพระเนตรเจดีย์และสถูปในสาลวโนทยาน (สถานที่ปรินิพพาน) ที่กุสินารา
- ทอดพระเนตรการแสดงที่ Ashok Travellers' Lodge
- เสด็จฯ ไปมกุฏพันธนเจดีย์ (สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167308166 (ปกอ่อน) 440 หน้า
ขนาด: 132 x 185 x 24 มม.
น้ำหนัก: 455 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ, มูลนิธิ
เดือนปีที่พิมพ์: 2010
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน