0
ทำบุญ ให้ได้บุญ
ทำบุญเพื่อบุญ ทำบุญเพื่อละบาป อานิสงส์แห่งการทำบุญ และผลบุญที่ทำไปนั้น จะรอให้ผลอยู่ตลอดเวลาที่เขายังมีชีวิตอยู่ และติดตามเขาไป เมื่อเขาละโลกนี้ไปแล้ว ตราบนานเท่านานแห่งบุญนั้น
ผู้เขียน แก้ว กังสดาล
หนังสือ75.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คนส่วนใหญ่คิดว่าการตักบาตร หรือการถวายสิ่งของแด่พระภิกษุสงฆ์นั้น คือ การทำบุญ และการให้สิ่งของแก่เพื่อนมนุษย์ หรือแม้แต่สัตว์เดียรัจฉาน คือ การทำทาน แต่แท้ที่จริงแล้วการทำทานเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการทำบุญเท่านั้น ทำบุญเพื่อบุญจริง ๆ มีหลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็น การรักษาศีล การเจริญภาวนา การประพฤติอ่อนน้อม การบำเพ็ญประโยชน์ การอนุโมทนาบุญ แม้เพียงแค่ช่วงขณะหนึ่ง ตั้งใจฟังการแสดงธรรม โดยมีจิตเลื่อมใส ก็ทำให้ได้ผู้ตั้งใจ ได้บุญอย่างมหาศาล

    บุญ เป็นสิ่งที่ชำระจิตใจของผู้กระทำบุญนั้นให้บริสุทธิ์ ดังนั้นมนุษย์ปุถุชนผู้มีกิเลส   โลภะ โทสะ โมหะ พึงสร้างบุญ ตามความสามารถที่ตนเองจะกระทำได้ จึงจะชื่อว่าได้บุญอย่างแท้จริงทำบุญเพื่อบุญ ทำบุญเพื่อละบาป อานิสงส์แห่งการทำบุญ และผลบุญที่ทำไปนั้น จะรอให้ผลอยู่ตลอดเวลาที่เขายังมีชีวิตอยู่ และติดตามเขาไป เมื่อเขาละโลกนี้ไปแล้ว ตราบนานเท่านานแห่งบุญนั้น หนังสือ "ทำบุญ ให้ได้บุญ" เล่มนี้ จะทำให้ผู้อ่านเกิดความเลื่อมใส ศรัทธาในการทำบุญ ไม่ว่าคนจน คนรวย ก็สามารถสร้างมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ได้ เพราะบุญนั้นเป็นเรื่องของ คุณภาพ (จิตใจ) มิใช่ ปริมาณ (เงิน) ดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายอย่ากลัวต่อบุญเลย คำว่า บุญนี้ เป็นชื่อของความสุข" 

สารบัญ

- ความหมายของบุญ
- ลักษณะของบุญ
- อานิสงส์ของการทำบุญ

1. ทานมัย บุญที่สำเร็จด้วยการให้วัตถุ แบ่งปันสิ่งของแก่ผู้อื่น
2. สีลมัย บุญที่สำเร็จด้วยการรักษาศีล หรือประพฤติดีทั้งกาย วาจาใจ
3. ภาวนามัย บุญที่สำเร็จด้วยการเจริญภาวนา อบรมจิตใจ เพื่อให้เกิดปัญญา และนำไปสุ่การละกิเลส
4. อปจายนมัย บุญที่สำเร็จได้ด้วยการประพฤติอ่อนน้อม
5. เวยยาวัจจมัย บุญที่สำเร็จด้วยการขวนขวายรับใช้ หรือบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น
6. ปัติทานมัย บุญที่สำเร็จได้ด้วยการเฉลี่ยส่วนบุญแห่งความดีให้แก่ผู้อื่น
7. ปัตตานุโมทนามัย บุญที่สำเร็จได้จากการยินดีในความดีของผู้อื่น
8. ธัมมัสสวนมัย บุญที่สำเร็จได้ด้วยการฟังธรรม
9. ธัมเทสนามัย บุญที่สำเร็จได้ด้วยการแสดงธรรมแก่ผู้อื่น
10. ทุฏฐุชุกรรม บุญที่สำเร็จได้ด้วยการทำความเห็นให้ตรงให้ถูกต้อง หรือให้เป็นไปตามความจริง

- บทส่งท้าย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167913667 (ปกอ่อน) 184 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 13 มม.
น้ำหนัก: 190 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์อีเทอร์นิตี้ไอเดีย 168, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน