0
ทำอย่างไรเมื่อได้สอนเด็กพิเศษ
การจะสอนเด็กพิเศษให้เกิดการเรียนรู้และมีพัฒนาการไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ยากจนเป็นไปไม่ได้ สำหรับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้สอนเด็กพิเศษ หนังสือเล่มนี้ช่วยคุณได้
หนังสือ218.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การจะสอนเด็กพิเศษให้เกิดการเรียนรู้และมีพัฒนาการไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ยากจนเป็นไปไม่ได้ สำหรับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้สอนเด็กพิเศษ หากท่านมีจิตใจที่แน่วแน่มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องน่ารู้สำหรับเด็กพิเศษการสอนเด็กพิเศษ การเรียนและเล่นโดยเน้นพัฒนาการ ตลอดจนทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเด็กพิเศษ ที่ได้นำเสนอไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้ว คุณจะเกิดความกระจ่างและตัดสินใจได้ว่าจะทำอย่างไรเมื่อได้สอนเด็กพิเศษ

สารบัญ

บทที่ 1 เรื่องน่ารู้สำหรับครูเด็กพิเศษ
- ความหมายของเด็กพิเศษ
- ประเภทของเด็กพิเศษ
- กฎหมายที่เกี่ยวกับเด็กพิเศษ

บทที่ 2 การสอนเด็กพิเศษ
- รูปแบบการจัดการศึกษา
- หลักการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ
- ขั้นตอนการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ
- วิธีการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กพิเศษ

บทที่ 3 เรียน เล่น เน้นพัฒนาการ
- ศิลปะ
- เกมและการละเล่น
- กิจกรรมเข้าจังหวะ

บทที่ 4 วิจัยง่าย ๆ ในห้องเรียนเด็กพิเศษ
- ความสำคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนาเด็กพิเศษ
- ขอบข่ายของการวิจัยเพื่อพัฒนาเด็กพิเศษ
- การวิจัยแบบกลุ่มตัวอย่างเดี่ยว (Single Subject Design)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740335535 (ปกอ่อน) 178 หน้า
ขนาด: 146 x 211 x 9 มม.
น้ำหนัก: 210 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน