0
ลด 80%
ทำอย่างไรให้เขายอม
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี กลยุทธ์ ตลอดจนเทคนิคทางจิตวิทยาที่ช่วยในการเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนใจ และเปลี่ยนการกระทำของคนอื่น
หนังสือ34.00 บาท
e-books(PDF) ?120.00 บาท
e-books(EPUB) ?119.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

' ทำอย่างไรให้เขายอม ' เป็นหนังสือที่นำเสนอหลักการ แนวคิด ทฤษฎี กลยุทธ์ ตลอดจนเทคนิคทางจิตวิทยาที่ช่วยในการเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนใจ และเปลี่ยนการกระทำของคนอื่นที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบให้ทำในสิ่งที่เป็นไปตามแนวทางที่พึงประสงค์ เช่น กลยุทธ์พื้นฐานเพื่อทำให้เกิดการยอมทำตามของมนุษย์ในแง่ของจิตวิทยาแห่งความรู้สึก การคิด และการลงมือกระทำ ความเข้าใจหลักการรับรู้ข้อมูลของมนุษย์ เพื่อนำไปใช้ประกอบเทคนิคในการยอมทำตาม หลักการและเทคนิคสร้างอำนาจ อิทธิพล บารมี เพื่อทำให้ยอมทำตาม ทฤษฎีและเทคนิควิธีในการจูงใจให้ยอมทำตาม การสร้างระบบเพื่อการดำรงรักษาพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงแล้วให้คงอยู่ได้นาน เทคนิควิธีในการทำให้เกิดการยอมทำตามแบบต่าง ๆ และวัฒนธรรมองค์การในมุมมองของการควบคุมพฤติกรรมพนักงานให้ยอมทำตาม เป็นต้น

สารบัญ


สารบัญ

 • บทที่ 1 สิ่งที่นักบริหารควรจะต้องเข้าใจคือกลยุทธ์การทำให้ยอมทำตาม

 • บทที่ 2 การรับรู้มีอิทธิพลอย่างไรต่อพฤติกรรมมนุษย์

 • บทที่ 3 อิทธิพลของอำนาจ บารมี และความเป็นผู้นำต่อพฤติกรรมมนุษย์

 • บทที่ 4 พฤติกรรมคน : จะปรับเปลี่ยนได้อย่างไร

 • บทที่ 5 การธำรงรักษาพฤติกรรมพึงประสงค์ให้ดำรงอยู่ต่อไป

 • บทที่ 6 อิทธิพลของกลุ่มและสังคมต่อพฤติกรรมมนุษย์

 • บทที่ 7 วัฒนธรรมองค์การ : การควบคุมพฤติกรรมแบบไม่รู้สึกตัว

  รายละเอียดหนังสือ
  ISBN: 9742120471 (ปกอ่อน) 216 หน้า
  ขนาด: 146 x 210 x 11 มม.
  น้ำหนัก: 290 กรัม
  เนื้อในพิมพ์: 2 สี
  สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
  เดือนปีที่พิมพ์: 10/2004
  สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน