0
ทิศ 6
เรื่องราวที่มีคุณค่า ทั้งกับชีวิตและจิตใจ เข้าใจ รู้จักทิศ ชีวิตคิดบวก เห็นตรง ชนะทุกปัญหา มีเวลาให้คิดสร้างสรรค์เพื่อโลก
ผู้เขียน พชร ช่วยเกื้อ
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ทิศ 6" คือการจำแนกความสัมพันธ์ของมนุษย์ซึ่งมีต่อมนุษย์ด้วยกันเอง เป็นสัมพันธภาพอันดีงามที่มนุษย์ทุกคนพึงปฏิบัติต่อผู้คนรอบกาย คือหน้าที่ที่มนุษย์ในสังคมควรกระทำเพื่อการดำเนินชีวิตได้อย่างมีสุข สัมพันธภาพของทุกคนล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน จนไม่สามารถละทิ้งซึ่งหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งที่เราควรปฏิบัติต่อผู้อื่นได้... นี่คือเรื่องราวที่มีค่าทั้งกับชีวิตและจิตใจ เพื่อให้เราทำหน้าที่ในการดำเนินชีวิตให้สมบูรณ์ ช่วยให้คนเป็นมนุษย์ที่มีความสุขทั้งกายและใจ

สารบัญ

- ทิศ 6
- ทิศ 1 ทิศเบื้องหน้า
- ทิศ 2 ทิศเบื้องขวา
- ทิศ 3 ทิศเบื้องหลัง
- ทิศ 4 ทิศเบื้องซ้าย
- ทิศ 5 ทิศเบื้องบน
- ทิศ 6 ทิศเบื้องล่าง
- สัมพันธภาพสารพัดทิศ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757416795 (ปกอ่อน) 256 หน้า
ขนาด: 125 x 176 x 15 มม.
น้ำหนัก: 235 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ADJ, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน