0
ที่คั่นหนังสือน้องคุณธรรม
ที่คั่นหนังสือน้องคุณธรรม วัสดุทำจากเหล็กเคลือบผิวหน้าด้วยเรซิ่น ใช้สำหรับคั่นหนังสือ จัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันแห่งชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์
ราคาพิเศษ69.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

ที่คั่นหนังสือน้องคุณธรรม วัสดุทำจากเหล็กเคลือบผิวหน้าด้วยเรซิ่น ใช้สำหรับคั่นหนังสือ จัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันแห่งชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ จัดตั้งตามดำริของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เปิดดำเนินงานมาเมื่อเดือนธันวาคมปี 2551 โดยถือเอาเดือนมหามงคลของชาวไทยเป็นปฐมฤกษ์ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน สามารถนำเอาหลักคุณธรรม จริยธรรม และ ศีลธรรม มาเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต

การออกแบบน้องคุณธรรม น้องจริยธรรม และน้องศีลธรรม เพื่อแทนค่าความหมายของ คำว่า "คนดี" ให้เห็นเป็นรูปธรรม ที่สามารถสัมผัสได้ อันจะเป็นการกระตุ้นเตือนให้เกิดอนุสสติสำนึกในการตั้งตนอยู่ในความดีงามตลอดไป

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 8853552012524
ขนาด: 65 x 120 x 0 มม.
น้ำหนัก: 10 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน