0
ที่สุดในอาเซียน ที่สุดในโลก (PDF)
ในปัจจุบัน "อาเซียน" เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่สถานศึกษาอย่างกว้างขวางและเข้มข้นขึ้นทุกขณะ ทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน
ผู้เขียน กวิตา ถนอมงาม
e-books(PDF) ?119.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ที่สุดในอาเซียน ที่สุดในโลก" เล่มนี้ เป็นดั่งขุมทรัพย์ความรู้มากมายที่มีสาระความรู้อันหลากหลาย สามารถนำไปใช้เป็นความรู้รอบตัว หรือรู้รอบ ตอบได้ กับความ "ใหญ่ที่สุด"  "เล็กที่สุด"  "สวยงามที่สุด" อันจะเสริมสร้างการเรียรรู้ทั้งในบ้านเเละสถานศึกษาด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน เเละอีกทั้งยังให้เด็กๆ ได้รู้จักสนิทสนมกับประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมสู่การรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558

สารบัญ

- เปิดบันทึก... ที่สุดในอาเซียน ที่สุดในโลก
- ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand)
- มาเลเซีย (Malaysia)
- สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines)
- สาธารณรัฐสิงค์โปร์ (Republic of Singapore)
- สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)
- เนการาบรูไนดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam)
- สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Rrpublic of Vietnam)
- สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People's Democratic Republic)
- สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาร์/พม่า (Republic of the Union of Myanmar)
- ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840209580 (PDF) 80 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน